BEHANDLINGER

Ufrivillig barnløshet
10 – 15 % av alle par vil oppleve barnløshet. Hvordan et barn blir til er et komplekst samspill mellom hormoner i kroppen som påvirker eggstokkene, livmor, og for mannen sædproduksjonen. For å lykkes med å bli gravid er det en forutsetning at dette stemmer.

Forundersøkelse
Før vi bestemmer hvilken behandling som kan passe for dere vil vil gjøre en forundersøkelse.  Her vil vi sammen komme frem til hva som er det beste for dere.

Assistert befruktning
Noen par får hjelp med stimulering for å få eggløsning, andre vil ha mer nytte av assistert befruktning (IVF/ICSI/TESA/PESA etc). Noen par vil bli tilbudt behandling hos oss, andre henviser vi videre.
Prosessen med  assistert befruktning starter med hormonbehandling en periode til eggposene har vokst seg store nok. Vi vil da planlegge egguthentingen, samme dag må mannen levere sædprøve. Eggene vil befruktes og tilbakeføres 2-5 dager etter uttaket.
tiden etter egguttak skal du leve som normalt. Noen ganger får man egg til overs som er av god kvalitet, disse nedfryses og kan senere settes tilbake i naturlig syklus.

 

Hvilken behandling kan passe for dere:

 

Prøverørsbefruktning (IVF/ICSI)

In Vitro Fertilisering (IVF) innebærer at ett eller flere egg hentes ut fra kvinnens eggstokker, befruktes med mannens sæd i en plastskål, for senere å føres tilbake til kvinnens livmor. Her vil det befruktede egget kunne feste seg i slimhinnen og utvikles videre som ved en naturlig befruktning.

Mikroinjeksjon (ICSI). Det vil være tilfeller hvor befruktning ikke skjer ved vanlig IVF-behandling. Dessuten vil det være tilfeller hvor det er for få sædceller til at befruktning kan forventes å skje på denne måten. I disse situasjoner kan man foreta mikroinjeksjon (ICSI), hvor én sædcelle føres direkte inn i egget for å oppnå befruktning.
Mikroinjeksjon (ICSI) er aktuelt i følgende tilfeller:
– Sædkvaliteten er så nedsatt at vi ikke kan forvente befruktning ved alminnelig IVF-behandling
– Sædkvaliteten vurderes forut for behandling. Ved klart redusert sædkvalitet anses ICSI nødvendig for å befrukte eggene.
– Etter gjennomført 1. IVF-behandling hvor befruktning ikke er skjedd tross god sædkvalitet
Ved neste IVF-behandling vil vi vurdere å gjøre mikroinjeksjon på halvparten av eggene, eventuelt alle.

Les mer om IVF/ICSI.

 

Inseminasjon (AIH)

Hos par med uforklarlig barnløshet eller lett endometriose kan behandling med inseminasjon med mannens sæd (AIH) forsøkes. Behandlingen forutsetter en normal sædprøve og at røntgenundersøkelse eller laparascopi har vist at egglederne er normale og åpne. Selv om behandlingen er klart enklere enn ved IVF/ICSI, er muligheten for graviditet og fødsel ikke høyere enn ca. 10-15% pr. påbegynt behandling. Vi vil ikke anbefale AIH-behandling til kvinner over 40 år.

Ved AIH-behandling gis en enklere og mildere form for hormonstimulering, dvs. det gis kun sprøyter fom. 3. syklusdag i 1-2 uker, en sjelden gang over lengre tid. Stimuleringen blir kontrollert ved hjelp av ultralydundersøkelser etter nærmere avtale. Når eggposene (folliklene) har passende størrelse, avtales tidspunkt for eggløsningssprøyten.

Les mer om Inseminasjon (AIH)

 

Operativt sæduttak (PESA/TESA)

En sjelden gang finner vi at mannen mangler sædceller i sædvæsken (azoospermi). Dette kan skyldes manglende produksjon av sædceller i testiklene eller hindret transport av normale sædceller gjennom sædveiene (for eksempel etter sterilisering eller infeksjoner).
Modne sædceller hentes ut enten fra bitestikkel (PESA – Percutan Epidydimal Sperm Aspiration) eller testikkel (TESA – Testicular Sperm Aspiration).
Hvis et par er barnløst fordi mannen ikke har sædceller (azoospermi), kan de få utført mikroinjeksjon (ICSI) dersom sædceller finnes i bitestikkel eller testikkel. For kvinnen vil behandlingen være som ved ICSI på andre indikasjoner. Mannen må gjennomgå en klinisk undersøkelse, inklusive ultralyd. Det skal dessuten vanligvis tas blodprøver for hormon- og kromosomanalyser.

Les mer om operativt sæduttak (PESA/TESA)

 

Naturlig syklus

Fertilitetssenteret tilbyr også behandling i naturlig syklus, dvs. IVF/ICSI-behandling uten noen forbehandling med hormoner. Dette er en behandling som forutsetter regelmessig menstruasjon og eggløsning og normale hormonprøver.
Behandlingen er spesielt egnet for:
1: Pasienter med tidligere dårlig respons på ordinær hormonbehandling,
2: Pasienter med tidligere overstimulering, og
3: Pasienter som av ulike årsaker ikke er egnet til eller ikke ønsker hormonbehandling.

Les mer om naturlig syklus