Hvem kan behandles

Hvem kan behandles?

I prinsippet kan alle former for ufrivillig barnløshet behandles med assistert befruktning, for eksempel:

1. Kvinner med skadete eller fjernede eggledere, eller tidligere steriliserte kvinner
2. Eggløsningssvikt
3. Endometriose
4. Uforklarlig barnløshet
5. Nedsatt sædkvalitet
6. Tidligere mislykket inseminasjon med mannens sæd

 Hvem kan ikke behandles?

1. Ved Fertilitetssenteret kan par der kvinnen er over fylte 44 år ved beregnet tid for egguttak/inseminasjon ikke behandles. Mannen må være innen rimelig aldersmessig avstand fra kvinnen og ikke eldre enn fylte 60 år.
2. Par der utredning har vist at muligheten for vellykket behandling må anses som helt minimal. Dette gjelder for alle, uansett alder.
3. Par der kvinnen og/eller mannen er positive for hepatitt B/C eller HIV.
4. Par der kvinnen og/eller mannen har andre alvorlige sykdommer, spesielt alvorlige sykdommer hos kvinnen som kan forverres ved en graviditet.
Norsk lov pålegger oss bl.a. å vurdere hvert enkelt pars «psykososiale egnethet» for behandling. F.eks. vil par der det foreligger misbruk av medikamenter, alkohol eller narkotika hos kvinnen og/eller mannen være utelukket fra behandling.
Donorinseminasjon (AID) og IVF med donor-sæd tilbys ikke.
Behandlinger som pr. i dag ikke er tillatt i Norge kan selvsagt heller ikke tilbys. Dette gjelder bl.a. eggdonasjon.
I noen tilfeller kan vi formidle kontakt til samarbeidende klinikker i utlandet for behandling.