Ansatte ved Fertilitetssenteret i Oslo, foran bygningen hvor klinikken holder til i Pilestredet Park 7.

Om oss

Fertilitetssenteret har vært drevet fra 1999 i lokalene til Røde Kors Klinikk i Oslo. I august 2013 flyttet vi inn i nye lokaler  i Kvinneklinikken på det gamle Rikshospitalet i Pilestredet Park 7. Vi tilbyr som tidligere, alle aktuelle behandlinger innen assistert befruktning.

Vi har utstrakt kontakt med flere ledende klinikker i Europa og USA. Dette er med på å opprettholde en høy faglig standard for alle i teamet.

 

Behandling og omsorg

Fertilitetssenteret har som mål å gi det enkelte par en individuell og profesjonell utredning og behandling. For mange kan ufrivillig barnløshet oppleves som en svært sårbar periode i livet, og derfor ønsker vi å gi et godt tilbud – hvor hver og en føler seg ivaretatt.

Vårt mål er derfor også å gi nødvendig omsorg og støtte, og å gi realistiske råd og informasjon om mulighetene for å lykkes med behandlingen.

Kontakt oss for timebestilling eller spørsmål, vi ser frem til å høre fra deg!