Skip to main content

IVF / prøverør

Hva er in vitro fertilisering (IVF)?

In vitro fertilisering (IVF), også kalt prøverør, betyr befruktning utenfor kroppen.

Verdens første IVF/prøverørs graviditet ble påvist i 1973 i Australia, men verdens første IVF/prøverørsbarn ble født i England i 1978. I Norges ble i 1984, det første prøverørsbarnet født i Trondheim. I Norge fødes det omtrent 2500 barn ved hjelp av prøverør hvert år. Det er nå født over 8 millioner barn i verden ved hjelp av prøverør/IVF-metoden.

Ordet IVF brukes ofte som en helhetsbetegnelse for hele prosessen/behandlingsforløpet, men er egentlig en av to befruktningsmetoder. IVF befruktningsmetode utføres ved normal sædprøve, og spermiene befrukter eggene selv.

I den senere tid, brukes gjerne betegnelsen assistert befruktning om prøverørsmetoden og innebærer hele prosessen fra stimulering med hormoner til tilbakesetting av et befruktet egg/embryo. Ved en slik behandling stimuleres kvinnen med hormoner slik at det modnes flere egg i eggstokkene. Ved hjelp av ultradlyd kan legen se når eggene er modne til å hentes ut. Pasienten setter da en eggløsningsprøyte 36 timer før egguttak. Eggene hentes ut via vaginal ultralyd og befruktes i laboratoriet med partners sæd eller donorsæd.

Det er to måter å befrukte eggene på; IVF (in vitro fertilisering) eller ICSI (microinjeksjon). IVF metoden brukes som sagt når sædkvaliteten er god og sædcellene gjør jobben selv. Befruktningsmetoden ICSI (mikroinjeksjon) brukes ved dårlig sædkvalitet eller ingen/lav befruktning ved tidligere In vitro fertilisering forsøk. Ved ICSI injiserer embryologene en sædcelle inn i hvert modne egg. Embryologene og legene velger befruktningsmetode utfra sædkvalitet og evt. tidligere forsøk/historikk.

Embryoene (de befruktede eggene) dyrkes i laboratoriet i et embryoskop i 2-5 dager etter eggene er tatt ut av eggstokkene. Utfra ulike kriterier velger embryologene ut hvilket embryo som har høyest sannsynlighet for å bli et barn. Det embryoet settes tilbake. Hvis pasienten har flere embryoer med god kvalitet, fryses disse og kan settes tilbake ved en senere anledning. Metoden som brukes for nedfrysning heter vitrifisering. Overlevelsen av embryoer er over 90%.

Vil du vite mer? Les om livet på laboratoriet. Du kan også lese mer om IVF på Volvat.no

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi svarer deg så raskt som mulig.

PasientSky

Vi benytter PasientSky for sikker kommunikasjon og oppfølging av deg som pasient.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99

Volvat Spiren - Oslo

Vi er sommerstengt fra og med 8 til 28 juli (uke 28, 29 og 30)

Vakttelefonen er tilgjengelig for beskjeder/spørsmål som ikke kan vente til vi åpner igjen 29/7.

Frister for siste/første behandlinger og mer informasjon kan sees her.

God sommer fra oss i Volvat Spiren Oslo 🌞