BEHANDLINGSMETODER

Når et par har forsøkt å oppnå graviditet i mer enn 12 måneder uten å lykkes, defineres dette som ufrivillig barnløshet eller infertilitet. I løpet av et år har omtrent 90% av alle unge, friske par oppnådd graviditet.

Omtrent 10% av befolkningen rammes av ufrivillig barnløshet. Det finnes flere behandlingsmuligheter, avhengig av underliggende problem. En forundersøkelse er nødvendig for å komme frem til den behandlingen som passer best. Noen par får hjelp med hormonstimulering for at kvinnen skal få eggløsning, andre vil ha mer nytte av assistert befruktning, såkalt prøverørsbehandling (IVF/ICSI/TESA/PESA). For en liten andel av befolkningen vil barnløsheten være vedvarende til tross for behandling.

Hva skyldes barnløshet?

I en tredjedel av tilfellene skyldes barnløshet forstyrrelser i kvinnens eggløsning, eller skadde eggledere. Nedsatt sædkvalitet vil være sannsynlig årsak i ytterligere en tredjedel av tilfellene, mens i de resterende tilfellene finner man ikke noen sikker årsak, såkalt uforklarlig barnløshet. Eventuelle årsaker som påvises under utredningen vil være avgjørende for hvilken behandling som vil være aktuell.

Eggstokkstimulasjon/ovulasjonsinduksjon

Hvis kvinnen ikke har eggløsninger, eller har vanskeligheter med å få oversikt over eggløsningstidspunkt, kan behandling i form av eggstokkstimulasjon/ovulasjonsinduksjon gis. Dette innebærer forsiktig stimulering i syklus ved hjelp av hormontabletter, eller injeksjoner med lav dose hormoner. Forestående eggløsning følges med UL, og eggløsning initieres ofte med en eggløsningssprøyte.

In Vitro Fertilisering (IVF) og Mikroinjeksjon (ICSI)

Behandlingen innebærer hormonstimulering (injeksjoner) av kvinnen for å oppnå flere modne egg i eggstokkene samtidig, som deretter hentes ut ved et lite kirurgisk inngrep. Eggene befruktes med partners sæd i laboratoriet, og føres tilbake til kvinnens livmor. Dersom det er påvist nedsatt sædkvalitet, eller befruktning ikke har oppstått tidligere ved IVF, kan man foreta mikroinjeksjon (ICSI) der én sædcelle føres direkte inn i hvert enkelt egg for å oppnå befruktning.

Les mer om IVF og ICSI her.

Inseminasjon (AIH)

Ved inseminasjon (AIH) settes en vasket og preparert sædprøve fra partner inn i livmorhulen ved eggløsningstidspunkt. Denne type behandling vil først og fremst være aktuelt hos par som opplever problemer med å gjennomføre samleie, for eksempel ved ereksjonssvikt eller på grunn av smerter. Det kan også vurderes ved uforklarlig barnløshet eller lett endometriose. Denne behandlingen anbefales ikke til kvinner over 40 år.

Les mer om AIH her.

Operativt sæduttak (PESA/TESA)

Ved operativt sæduttak (PESA/TESA) henter man ut sædceller fra bitestikkel (PESA – Percutan Epidydimal Sperm Aspiration) eller testikkel (TESA – Testicular Sperm Aspiration). Denne behandlingen kan være aktuell når mannen mangler sædceller i sædvæsken ved utløsning (azoospermi). Årsaker til dette kan være tidligere sterilisering, tette sædledere etter infeksjon, eller nedsatt produksjon av sædceller i testiklene.

Les mer om PESA og TESA her.

Naturlig syklus

For personer med tidligere dårlig respons på ordinær hormonbehandling, tidligere overstimulering, eller pasienter som av ulike årsaker ikke er egnet til, eller ønsker hormonbehandling, kan man gjennomføre behandling i kvinnens naturlige syklus. Dette er en IVF/ICSI-behandling uten noen forbehandling med hormoner. Kvinnen følges i sin egen syklus, og egguttak utføres når det finnes et modent egg i en av eggstokkene.

Les mer om naturlig syklus her.

 

Hvis du ikke finner frem til svaret på spørsmålet ditt på denne siden, kan du lese mer om fertilitetssrådgiving her. Ellers er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss på telefon eller epost.