Forundersøkelse

LegekontorEtter henvendelse til Fertilitetssenteret med ønske om behandling, vil dere få time til første gangs konsultasjon. Det er ønskelig at dere begge møter. Vi vil tilstrebe kortest mulig ventetid, men dere må være forberedt på at oppstart av behandlingen må utsettes. Dersom dere i første omgang ønsker en orienterende samtale, er dere selvsagt velkomne til det.

Hvis dere har vært til undersøkelse eller behandling annetsteds tidligere, vil vi be om at dere selv fremskaffer alle aktuelle papirer (dvs. resultater av hormon- og sædprøver, epikriser, operasjonsbeskrivelser mv.) og tar dem med til konsultasjonen.

Ved konsultasjonen vil vi ta opp journal og foreta en gynekologisk undersøkelse med ultralyd. Dessuten vil prinsippene for behandlingen bli gjennomgått. Dersom vi finner det nødvendig, vil ytterligere prøver/undersøkelser bli rekvirert før behandling kan starte. For alle par kreves at det foreligger resultat av blodprøver for hepatitt B og C, samt HIV. Disse skal ikke være eldre enn 2 år gamle. Dessuten kreves at det foreligger resultat av blodprøve for røde hunder (Rubella) av kvinnen. Kvinner som ikke har hatt røde hunder bør normalt vaksineres før behandling.

Vi vil anbefale at par som skal til ICSI-behandling får tatt blodprøver for kromosom-undersøkelse. Dette vil spesielt gjelde der sædprøven har vist en konsentrasjon på under 5 mill/mL, ved langvarig barnløshet, og i tilfeller med manglende fertilisering etter IVF. Før hver behandling må dere begge underskrive en samtykkeerklæring.

For pasienter bosatt utenfor Østlands-området tilbyr vi telefonkonsultasjon. Det er altså for dere ikke nødvendig med en forundersøkelse ved Fertilitetssenteret. Vi samarbeider med flere erfarne gynekologer over hele landet, som kan foreta alle nødvendige undersøkelser og kontroller, også i forbindelse med hormonbehandlingen.