Hormonbehandling – Eggløsningssprøyte

Formålet med hormonbehandlingen er å stimulere eggstokkene til å utvikle og modne flere enn det ene egget som er det normale i en naturlig menstruasjonssyklus. Det optimale er ca. 8 egg, men antallet kan variere fra kvinne til kvinne, avhengig av den enkeltes reaksjon på hormonbehandlingen og eggstokkenes funksjon.

Ved Fertilitetssenteret benyttes for tiden i hovedsak 2 stimuleringsregimer:
1: Hormonstimulering etter nedregulering med GnRH-agonist (Suprecur), såkalt ”langt regime” eller ”agonist-behandling” eller 2: Direkte stimulering med tillegg av GnRH-antagonist (Orgalutran eller Cetrotide), såkalt ”kort regime” eller ”antagonist-behandling”Valg av  stimuleringsregime tilpasses den enkelte pasient, og vil bl.a. være avhengig av erfaring fra eventuelt tidligere behandlinger, alder og eggstokkfunksjon.

1: Hormonstimulering etter nedregulering med GnRH-agonist (Suprecur)

Hormonbehandlingen består av to faser: En nedreguleringsfase og en stimuleringsfase:

 Nedreguleringsfasen

Ved dette stimuleringsregimet benyttes en nesespray (Suprecur). Dette er et hormonpreparat som reduserer kroppens egen hormonproduksjon. Formålet med dette er å skape optimale betingelser for den påfølgende hormonstimuleringen av eggstokkene. Man starter medSuprecur på 21. syklusdag (regnet fra 1. blødningsdag) hvis du har 28 dagers syklus.

Suprecur gis som 1 spray (i ett nesebor) 4 ganger daglig. Du må være forberedt på bivirkninger under Suprecur-behandlingen i form av moderate hete- og svettetokter, hodepine, tretthet og humørsvingninger. Noen få pasienter kan bli plaget med hodepine under behandlingen medSuprecur. Hvis dette er tilfellet, bør man ta vanlige hodepinetabletter, for eksempel Paracet. Dette har ingen innvirkning på behandlingen.

Det skal ved behandlingen med Suprecur komme en menstruasjonsblødning omtrent til normal tid. Dersom du ikke har fått menstruasjonen før avtalt kontroll, bes du ta kontakt med oss. Det er en teoretisk mulighet for at du er gravid når du starter behandlingen med Suprecur. Dersom du skulle være gravid, har Suprecur ingen uheldige innvirkninger på svangerskapet.

Neste kontroll på Fertilitetssenteret skjer etter vel 2 ukers behandling med Suprecur. Det vil da bli foretatt en ultralydundersøkelse for å kontrollere at nedreguleringen med Suprecur har fungert tilfredsstillende. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å fortsette med Suprecur i ytterligere 1-2 uker før resten av behandlingen fortsetter.

Stimuleringsfasen

Når nedreguleringen med Suprecur har virket tilfredsstillende, starter behandlingen for å stimulere eggutviklingen (Puregon, Gonal-F, Menopur eller Fostimon). Disse preparatene har få bivirkninger og gis som injeksjon like under huden på maven med en tynn og kort sprøytespiss. Sprøytene skal settes én gang daglig i tidsrommet mellom kl. 17 og 21; noenlunde samme tidspunkt hver dag. Instruksjon vil bli gitt.

Man fortsetter samtidig med Suprecur, men nå i redusert dose, dvs. 1 spray 3 ganger daglig. Siste Suprecur-spray tas rutinemessig om formiddagen den dagen eggløsningssprøyten (Ovitrelle eller Pregnyl) settes (se nedenfor).

På dag 9 i behandlingen foretas en ny ultralydundersøkelse for å vurdere antall og størrelse på eggposene (folliklene). Det vil som oftest være mulig ved denne kontrollen å avtale når egguthentingen skal finne sted. Hvis eggposene ikke er store nok, fortsetter man med hormonstimuleringen og det avtales ny ultralydkontroll 1-3 dager senere. Det er store, individuelle forskjeller mht. hvor mange dager man trenger hormonsprøyter. Dersom folliklene ikke utvikler seg som ønsket, kan det være nødvendig å justere dosen med hormoner; i verste fall kan man risikere å måtte avbryte behandlingen.

2: Direkte stimulering med tillegg av GnRH-antagonist (Orgalutran eller Cetrotide)

F.o.m. syklusdag 2-4 gis hormonsprøyter i form av Puregon, Gonal-F, Menopur eller Fostimon på samme måte som beskrevet over.

Vanligvis vil den første kontrollen med ultralyd foretas etter injeksjoner i 4-5 dager. F.o.m. 6. til 7. stimuleringsdag gis det i tillegg injeksjoner av en GnRH-antagonist (Orgalutran eller Cetrotide). Disse injeksjonene skal settes om morgenen. Hensikten er å forhindre at eggløsningsprosessen starter for tidlig. Siste injeksjon med Orgalutran/Cetrotide gis om morgenen den dagen eggløsningssprøyten (Ovitrelle eller Pregnyl) skal settes.

EGGLØSNINGSSPRØYTEN (hCG)

Eggløsningssprøyten (Ovitrelle eller Pregnyl) gis for den siste modningen av eggene slik at de er klare for uthenting. Tidspunktet for denne sprøyten vil avhenge av follikelutviklingen, dvs. størrelsen på eggposene, men vil oftest skje på 10. til 12. behandlingsdag ved nedregulering, noe tidligere ved direkte stimulering. Eggløsningssprøyten skal vanligvis gis om kvelden, 35-36 timer før egguthentingen.