Inseminasjon AIH

Hos par med uforklarlig barnløshet eller lett endometriose kan behandling med inseminasjon AIH (også kalt IUI) med mannens sæd  forsøkes. Behandlingen forutsetter en normal sædprøve og at røntgenundersøkelse eller laparascopi har vist at egglederne er normale og åpne.

Selv om behandlingen er klart enklere enn ved IVF/ICSI, er muligheten for graviditet og fødsel ikke høyere enn ca. 10-15% pr. påbegynt behandling. Vi vil ikke anbefale AIH-behandling til kvinner over 40 år.

Ved AIH-behandling gis en enklere og mildere form for hormonstimulering, dvs. det gis kun sprøyter (Puregon, Gonal-F eller Menopur) fom. 3. syklusdag i 1-2 uker, en sjelden gang over lengre tid. Stimuleringen blir kontrollert ved hjelp av ultralydundersøkelser etter nærmere avtale.
Når eggposene (folliklene) har passende størrelse, avtales tidspunkt for eggløsningssprøyten (Ovitrelle eller Pregnyl).
Dersom ultralydkontroller har vist at det utvikler seg 4 eller flere store eggposer, må behandlingen avbrytes og Ovitrelle/Pregnyl settes ikke. Grunnen til dette er faren for flerlingesvangerskap.
Alternativt kan behandlingen omgjøres til en IVF-behandling, dersom dere ønsker dette.
Inseminasjonen skjer ca. 36 timer etter Ovitrelle/Pregnyl, dvs. ca. 1 ½ døgn etter eggløsningssprøyten. Mannen må avlegge sædprøve samme morgen.Selve inseminasjonen skjer ved at preparert og vasket sæd føres opp i livmorhulen via skjeden og livmorhalsen ved hjelp av et tynt plastkateter. Dette er normalt ikke forbundet med ubehag.