Naturlig syklus

Fertilitetssenteret tilbyr også behandling i naturlig syklus, dvs. IVF/ICSI-behandling uten noen forbehandling med hormoner.

Dette er en behandling som forutsetter regelmessig menstruasjon og eggløsning og normale hormonprøver. Behandlingen er spesielt egnet for:1: Pasienter med tidligere dårlig respons på ordinær hormonbehandling,2: Pasienter med tidligere overstimulering, og3: Pasienter som av ulike årsaker ikke er egnet til eller ikke ønsker hormonbehandling.Ved behandling i naturlig syklus bes dere ta kontakt med Fertilitetssenteret en av de første dagene etter menstruasjonen har startet. Kvinnen skal, hvis mulig, ta en blodprøve på  2. til 3. syklusdag. Deretter tas ytterligere blodprøver etter nærmere avtale. Når østrogenene i blodet har begynt å stige, avtales kontroll med ultralyd. Det kan være nødvendig med flere blodprøver og ultralydundersøkelser for å bestemme det riktige tidspunktet for egguttak.

 

Selv om behandling i naturlig syklus er svært enkel, har den to svakheter:

1: Med bare én eggpose tilgjengelig er det ikke alltid vi får ut egget, og

2: Det er heller ikke alltid det blir normal befruktning og utvikling av embryoet.

Regnet pr. tilbakesetting er muligheten for graviditet noe mindre enn ved ordinær hormonbehandling, dvs. ca. 10-30%, avhengig av kvinnens alder.