Nedfrysing og tilbakeføring av embryo

Hvor mange par kan få befruktede egg (embryo) nedfrosset?

Hos ca. 30-40% av par som kommer for tilbakeføring av egg vil det være mulighet for nedfrysing av overtallige befruktede egg. Denne øyensynlig lave andelen skyldes at det bare er embryo av god kvalitet som egner seg for nedfrysing.

Før nedfrysing vil dere få opplyst hvor mange embryo som er egnet for nedfrysing. Nedfrysingen skjer samme dag som tilbakesetting av embryo. Ved nedfrysing bruker vi tradisjonell slow-freeze på embryo dag 2 og 3, ved blastocyst eller

ubefruktede egg brukes en en annen teknikk som kalles vitrifisering.

Tilbakeføring av frosne/tinte embryo

Etter tining av nedfrosne egg vil ca. 70% av eggene overleve. Dere må likevel være forberedt på at en sjelden gang vil ingen av de befruktede eggene overleve.

Det vil normalt tilbakeføres høyst 2 tinte, befruktede egg til livmoren.

Muligheten for graviditet er ca. 25%, dvs. noe mindre enn etter tilbakeføring i forbindelse med egguthenting.

Tidligst på menstruasjon nr. 2 etter en IVF/ICSI-behandling uten graviditet, kan dere kontakte Fertilitetssenteret med henblikk på tilbakeføring av nedfrosne embryo. Ved tilbakeføring av frosne/tinte embryo benyttes to metoder:

1: En naturlig menstruasjonssyklus uten hormonbehandling, der tidspunktet for opptining og tilbakeføring fastsettes ut fra eggløsningstester (LH-tester).

2: De frosne/tinte embryoene bli tilbakeført i en hormonbehandlet menstruasjonssyklus.

1: Tilbakeføring av frosne/tinte embryo i naturlig menstruasjonssyklus

På 1. menstruasjonsdag eller en av de påfølgende dager, kontakter dere Fertilitetssenteret for avtale om ultralydkontroll på 10.-12. syklusdag. Ved ultralydundersøkelsen vurderes livmorslimhinnen og den ledende eggposens (follikkelens) størrelse. Du vil ved kontrollen få beskjed om når du skal begynne å ta eggløsningstester (LH-tester). Eventuelt må du komme tilbake til nok en ultralydkontroll før dette bestemmes. Du skal ta LH-tester hver morgen og gi oss beskjed ved positivt utslag. Dersom du er i tvil om testen er positiv eller ikke, skal du ta en ny test samme kveld. LH-tester fås kjøpt på apotek. Dersom du trenger flere tester er det viktig at du bruker samme type test hele tiden.

Avhengig av hvilket cellestadium og hvilken dag etter egguttak embryoene er nedfrosset på, vil du få beskjed om når opptining og tilbakeføring vil skje.

Det skal tas en graviditetstest ca. 2 uker etter tilbakeføringen. Hvis denne testen er positiv, avtales tid for ultralydkontroll ca. 5 uker etter tilbakeføringen.

Hvis graviditetstesten er negativ, skal det gå ytterligere én menstruasjons-syklus før tilbakeføring av eventuelle ytterligere nedfrosne egg, eller oppstart av eventuell ny IVF/ICSI-behandling.

2: Tilbakeføring av frosne/tinte embryo i hormonbehandlet menstruasjonssyklus

For å bygge opp en tilfredsstillende slimhinne i livmoren, starter du med østrogentabletter (Progynova 2 mg x 2-3) eller østrogenplaster (Estradot, 100 µg, nytt plaster hver 2. dag) f.o.m. 1. menstruasjonsdag. Du må ta kontakt med Fertilitetssenteret så snart som mulig for avtale om en ultralyd-undersøkelse etter ca. 10 dager. Ved denne undersøkelsen blir livmor-slimhinnen vurdert. Dersom den ikke skulle være tilfredsstillende, må du øke dosen med Progynova eller Estradot. Ved tilfredsstillende slimhinne vil du etter nærmere avtale få tillegg av progesteron (Cyclogest). Behandlingen med østrogener (Progynova/Estradot) og progesteron (Cyclogest) skal fortsette også etter tilbakeføring av embryo, og ved graviditet inntil ca. 12 uker.

Avhengig av hvilket cellestadium og hvilken dag etter egguttak embryoene er nedfrosset på, vil du få beskjed om når opptining og tilbakeføring vil skje.