Prøverørsbefruktning (IVF/ICSI)

HVA ER IN VITRO FERTILISERING (IVF)?

In Vitro Fertilisering (IVF) innebærer at ett eller flere egg hentes ut fra kvinnens eggstokker, befruktes med mannens sæd i en plastskål, for senere å føres tilbake til kvinnens livmor. Her vil det befruktede egget kunne feste seg i slimhinnen og utvikles videre som ved en naturlig befruktning.

HVA ER MIKROINJEKSJON (ICSI)?

Det vil være tilfeller hvor befruktning ikke skjer ved vanlig IVF-behandling. Dessuten vil det være tilfeller hvor det er for få sædceller til at befruktning kan forventes å skje på denne måten. I disse situasjoner kan man foreta mikroinjeksjon (ICSI), hvor én sædcelle føres direkte inn i egget for å oppnå befruktning.

Mikroinjeksjon (ICSI) er aktuelt i følgende tilfeller:

1. Sædkvaliteten er så nedsatt at vi ikke kan forvente befruktning ved alminnelig IVF-behandling
Sædkvaliteten vurderes forut for behandling. Ved klart redusert sædkvalitet anses ICSI nødvendig for å befrukte eggene.

2. Etter gjennomført 1. IVF-behandling hvor befruktning ikke er skjedd tross god sædkvalitet
Ved neste IVF-behandling vil vi vurdere å gjøre mikroinjeksjon på halvparten av eggene, event. alle.

Valget mellom IVF eller mikroinjeksjon (ICSI) vil alltid tas i samråd med det enkelte par. En sjelden gang vil man oppleve at sædprøven, selv om den har vært helt normal tidligere, likevel er sterkt redusert. Slik variasjon i konsentrasjon/mengden av sædceller, faktisk fra uke til uke, er helt normal. Dere må derfor være forberedt på at vi en sjelden gang vil anbefale behandling med ICSI fremfor IVF.

FORSKJELLEN MELLOM  IVF OG MIKROINJEKSJON (ICSI)

IVF
Eggene tas ut og plasseres i en plastskål med næringsvæske. Det tilsettes ca. 100 000 sædceller pr. egg. Én av sædcellene må heretter selv befrukte egget.

Mikroinjeksjon (ICSI)
Eggene tas ut som ovenfor og plasseres i næringsvæske. Under mikroskopisk veiledning suges én enkelt sædcelle opp i en meget tynn pipette. Deretter gjennombores hinnen som omgir eggcellen og sædcellen plasseres inne i egget.