PRISER ASSISTERT BEFRUKTNING

Prislister pr. 01.02.2019 for assistert befruktning

IVF-behandling («prøverørsbehandling»)  kr.   33 500,-
Tillegg for ICSI (mikroinjeksjon)  kr.   3 500,-
Tillegg for operativt sæduttak (PESA/TESA)  kr.   4 000,-
Ved PESA/TESA må det også betales tillegg for ICSI  

Prisene inkluderer ultralydkontroller under stimulering, uttak av egg, dyrking av embryo i Embryoscope og tilbakeføring av embryo. Det er intet tillegg for dyrking til blastocyst og ev. oocytt-aktivering. Første svangerskapskontroll er også inkludert i prisen. 

Avbrutt behandling (IVF/ICSI/PESA/TESA) før egg-uttak  kr.   3 000,-
Avbrutt behandling (IVF/ICSI/PESA/TESA) etter egg-uttak  kr.   22 000,-
Forsøk på egguthenting, men ingen egg  kr.   10 000,-

 

Kontrakt, 3 IVF-behandlinger (se egen kontrakt her)  kr.   67 000,-
Kontrakt, 3 ICSI-behandlinger (se egen kontrakt her)  kr.   74 000,-
Kontrakt, 3 PESA/TESA-behandlinger (se egen kontrakt her)  kr.   82 000,-

Forutsetninger for inngåelse av kontrakt er at kvinnen må være under fylte 39 år og ha normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 3 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 18 måneder. 

Tilbakeføring av tinte embryo (ved behandling før 01.10.2018)  kr.   10 500,-
 Pris inkluderer to kontroller med ultralyd.  
 Pr. ytterligere kontroll med ultralyd  kr.   500,-
Avbrutt behandling ved opptining av befruktet embryo  kr.   1 500,-

 

Naturlig syklus (IVF/ICSI) med tilbakeføring av embryo  kr.   20 000,-
Naturlig syklus (IVF/ICSI) avbrutt behandling før egg-uttak  kr.   3 000,-
Naturlig syklus (IVF/ICSI) avbrutt behandling etter egg-uttak  kr.   12 000,-

 

Inseminasjon (AIH). Pris inkluderer to kontroller med ultralyd  kr.   8 000,-
Pr. ytterligere kontroll med ultralyd  kr.   500,-
Avbrutt behandling  kr.   1 500,-

 

Eggstokkstimulering, pr. kontroll med ultralyd  kr.   500,-

 

Sædprøve  kr.   750,-
Operativt sæd-uttak (diagnostisk PESA/TESA)  kr.   4500,-

 

Førstegangskonsultasjon  kr.   1 500,-
Oppfølgingssamtale  kr.   500,-
Utredning pr. telefon  kr.   1 000,-

 

Endometrie-scratching  kr.   1 500,-
Ultralydus. med saltvann/kontrast  kr.   1 500,-

 

Gynekologisk undersøkelse m/ celleprøve  kr. 500,-

 

Ved evt. avbrudd i behandlingen, krediteres overstigende beløp.

Dersom du ønsker faktura vil det tilkomme et fakturagebyr på kr. 55,-. Faktura sendes fra vår samarbeidspartner Melin Medical. Faktura på IVF-behanding, fryseforsøk og AIH blir sendt i posten.

NB: Medikamenter er ikke inkludert i prisen.
(Husk å ta vare på kvitteringene fra apoteket for eventuell refusjon fra HELFO).

Ved timebestilling:
Timer som ikke er avbestilt senest 24 timer i forveien, blir belastet i sin helhet. Faktura blir tilsendt den folkeregistrerte adressen din, eller adressen du oppga ved timebestilling.

Rett til prisendring uten varsel forbeholdes.