Refusjon av medikamentkostnader

Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo dekke utgifter til hormonpreparater utover fast beløp.

Oppdatert informasjon og riktige beløp for refusjon finner du på Helsenorge.no sine sider her.