Etter behandling

Hvordan blir vi fulgt opp etter et forsøk?

Ved graviditet, vil dere få tilbud om en UL i ca. uke 7. Hvis alt er normalt, vil videre oppfølging skje hos fastlegen og evt. jordmor. Ved negativt resultat, vil dere få tilbud om en ettersamtale.

 

Når kan jeg prøve igjen etter et negativt forsøk?

Et nytt ferskt forsøk kan startes ved menstruasjon nr.2. Behandling med frosne embryo, kan starte allerede ved 1. menstruasjon.

 

Hvem søker fødeplass?

Fastlegen.

 

Ikke mens etter et forsøk, er det normalt?

Syklusen etter en stimulering påvirkes ofte av stimuleringen. Mensen kan ofte være litt forsinket. Hvis du har brukt progesteron, kan progesteron skyve på mensen. Mens kommer ofte 2-3 dager etter siste progesteron. Hvis du har tatt en Neg. graviditetstest i urin, anbefaler vi at du tar en til, hvis Neg. Ta kontakt for videre avtaler.

 

Når kan vi starte med et nytt forsøk?

Vanligvis ved neste mens.

 

Når kan vi sette tilbake nedfrosne embryo?

Vanligvis i andre syklus etter et ferskt forsøk. Ta kontakt ved mens i den aktuelle syklusen. Vanligvis trenger kvinnen 1 UL i forkant av innsetting av embryo.

 

Må kvinnen bruke medisiner i forbindelse med tilbakesetting av frosne embryo?

I forkant av tilbakesettingen, skal kvinnen enten ikke bruke medisiner eller bruke østrogen tabl. eller et plaster som byttes annen hver dag, fra mensdag 1.

 

Når skal vi levere samtykke for opptining av embryo?

Dere skal levere samtykke før opptining av embryo.

 

Hvordan er reglene for refusjon av medikamenter?

Dere har krav på refusjon av medisiner for 3 fullførte forsøk. Dere får med en behandlingsbekreftelse fra oss, som dere skal sende til HELFO sammen med kvitteringene for medisinene dere har kjøpt i løpet av forsøket. Behandlingsbekreftelsen og kvitteringene må sendes inn til HELFO innen 6 mnd. etter nådd egenandel. (Kontakt HELFO for egenandelsbeløp)