Skip to main content

Fertilitetssenteret har, i samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet, mottatt finansiering fra Norges forskningsråd (FRIMEDBIO 2019) for å utføre studien “Artificial intelligence – a novel tool in assisted reproduction technology”.

Hovedformålet med prosjektet er å forbedre våre metoder innen assistert befruktning ved hjelp av kunstig intelligens (KI). Vi som jobber på en fertilitetsklinikk, kommer ofte opp ulike valg vi som fagpersoner må ta angående assistert befruktning. Dette kan være å velge ut det beste embryoet å sette tilbake til kvinnen, velge den beste spermien til å befrukte et egg ved mikroinjeksjon (ICSI) eller hvilken behandling vi skal velge for å befrukte eggene (IVF eller ICSI). Dette er valg som til nå er basert på erfaringsbasert viten og den er delvis subjektiv.

Avgjørelsen om hvilket embryo som skal settes inn i kvinnens livmor, tar utgangspunkt i embryoets utseende og utvikling de første dagene etter befruktning. Utvelgelsen av sædcellen som skal brukes til ICSI, er også basert på ytre kjennetegn, og cellens bevegelighet og utseende anses som viktige. Bedømming og utvelgelsen av embryo og sædcelle gjøres av embryologer. Det kan være informasjon som er viktig for behandlingsresultater som ikke oppdages ved den manuelle bedømmingen alene.

Kunstig intelligens (KI) er mer og mer akseptert som et verktøy innen medisin og er spesielt egnet til å innhente informasjon fra bilder. I dette prosjektet skal vi utvikle KI-metoder til analyse av videoer av embryoutviklingen og av videoer og bilder av sædcellenes bevegelse og utseende. Resultatene fra analysene skal utvikles til et verktøy som kan brukes for å ta de beste beslutningene i laboratoriet. Formålet er å forbedre metodene for å velge ut embryo og sædceller og dermed øke sjansen for graviditet og for det endelige resultatet – et levendefødt barn.

Ved denne studien skal det ansettes tre personer (to stipendiater og en post dok – stilling), og studien startes opp høsten 2019.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin
Fertilitetssenteret

Forfatter Fertilitetssenteret

Flere innlegg av Fertilitetssenteret

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no