Medisinbruk

Medisinbruk

Oppgi alltid bruk av faste medisiner og rådfør dere med oss vedrørende bruk av faste medisiner som eventuelt bør endres før behandlingen. Vi vil spesielt be om at dere opplyser om eventuell bruk av naturmedisin eller ”kosttilskudd”. Dette er stoffer som kan inneholde hormonelt aktive substanser, og derfor kan være uheldige mht. utfallet av behandlingen, både for kvinnen og mannen.

Alle kvinner som prøver å bli gravide anbefales å ta Folsyre (400 µg/0,4mg daglig). Ved graviditet skal behandlingen fortsette t.o.m. 12. uke.

LIVSSTIL (Tobakk, Alkohol, Vekt etc.)

Nyere forskning har vist at røyking har en klart uheldig effekt på behandlingsresultatene etter assistert befruktning. Dette gjelder både eggkvaliteten hos kvinnen, sædkvaliteten hos mannen og de befruktede eggs evne til å ”feste seg”. Det er derfor viktig at begge slutter å røyke, alternativt reduserer dette til et minimum.

Alkohol i større mengder har også vist seg å ha en negativ effekt på egg- og sædceller og embryo, og det er vist at resultatene etter assistert befruktning er nedsatt. Likeledes er risikoen for abort øket.

Overvekt og fedme, definert som BMI over henholdsvis 25 og 30 kg/m2, reduserer muligheten for å bli gravid, både på naturlig måte og etter assistert befruktning. Overvekt og fedme innebærer også en øket abortrisiko. Ved graviditet vil fedme innebære øket risiko for medfødte misdannelser og svangerskapskomplikasjoner. Det er derfor viktig å tilstrebe tilnærmet normal vekt. Ved Fertilitetssenteret har vi et eget program for vektreduksjon og kostomlegging, som mange av våre pasienter har fått god hjelp av.

Alternativ behandling

Vi vet at mange pasienter med ufrivillig barnløshet søker alternativ behandling, for eksempel homeopati, akupunktur, fotsoneterapi eller annet. Dette kan utvilsomt være til hjelp for noen, og vi har ingen motforestillinger mot slik behandling. Vi kan formidle kontakt til behandlere med spesiell erfaring, kompetanse og interesse. Ved Fertilitetssenteret har vi ved tilbakeføring av befruktede egg et tilbud om akupunktur, noe som muligvis kan øke muligheten for vellykket resultat.