Mulig risiko ved assistert befruktning

Alt i alt er det svært liten risiko forbundet ved behandling med assistert befruktning, men følgende bivirkninger og risiko kan opptre:

Bivirkninger forårsaket av medisinen

Under hormonbehandlingen kan det oppstå forsterkede plager av samme type som kjennes fra den normale menstruasjonssyklus (kvalme, tyngde i kroppen og brystspenning). Det kan dessuten forekomme hodepine og tretthet. Under forbehandlingen med Suprecur er det noen som er plaget med humørsvingninger. De tilførte hormoner medfører alltid en overstimulering av eggstokkene, noe som kan gi smerter i noen dager. Dessuten vil det naturlig være ømhet i underlivet i noen dager omkring egguthentingen, og det vil også ofte være litt blodig utflod i samme periode.

I sjeldne tilfeller (under 1%) kan det som følge av hormonbehandlingen oppstå et såkalt «overstimuleringssyndrom», som i alvorlige tilfeller kan kreve innleggelse på sykehus. Alle bivirkninger av hormonbehandlingen er forbigående.

Allergiske reaksjoner

Det er i meget sjeldne tilfeller sett allergiske reaksjoner på hormon-behandlingen og lokalbedøvelse/smertestillende som gis i forbindelse med egguthentingen. Det er derfor viktig at dere opplyser om eventuelle tidligere allergiske reaksjoner.

Infeksjon

Det kan i meget sjeldne situasjoner tilkomme infeksjon i underlivet etter egguthentingen. Dette vil i så fall gi symptomer i løpet av den første uken etter egguthentingen.

Blødning

Det kan oppstå blødning til bukhulen i forbindelse med egguthenting, noe som en sjelden gang kan nødvendiggjøre sykehusinnleggelse og eventuelt operasjon.

Skade på andre organer

Det er beskrevet at andre organer, for eksempel tarm, urinblære eller blodkar, kan skades i forbindelse med egguthenting. Dette skjer svært sjeldent.

Unormal graviditet

Ved graviditet vil ca. 10-15% abortere spontant. Dette tilsvarer abortrisikoen ved naturlig befruktning. Graviditet utenfor livmoren sees hos ca. 2-3% av de som blir gravide. Ved tilbakeføring av to befruktede egg vil ca. 20% av graviditetene utvikle seg til tvillinger. En tvillinggraviditet forløper stort sett normalt, selv om ca. 50% føder 3 uker eller mer før beregnet termin. Det er også en teoretisk mulighet for trillinger etter tilbakesetting av 2 embryo, men dette er meget uvanlig.

Fødsel av barn med misdannelser

Det er i dag født over 5 millioner barn i verden etter behandling med assistert befruktning (IVF/ICSI). Statistikken viser at risikoen for å føde et barn med misdannelser ikke synes øket, i forhold til barn unnfanget på naturlig måte.

Alle kvinner som er over 38 år ved beregnet termin vil etter gjeldende regler ha tilbud om blodprøve (”duotest”) med utvidet ultralydundersøkelse.

Er det risiko for kreft i eggstokkene?

Per i dag kan vi konkludere med at det ikke foreligger noen dokumentert risiko for utvikling av kreft i eggstokkene som følge av hormonbehandlingen.

Uforutsette hendelser i laboratoriet

Fertilitetssenteret er sertifisert etter SS-EN ISO 9001:2000 og er også godkjent i henhold til EU-direktiv 2004/23/EF, jfr. FOR 2006-04-07 nr. 391: Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Til tross for meget grundige kontrollrutiner, er det likevel teoretisk mulig at uforutsette hendelser kan skje, f. eks. manglende funksjon av installert nød-aggregat ved strømbrudd, feil ved inkubatorer, funksjonsfeil ved gasstilførsel m.v.