Muligheten for graviditet

For at behandlingen skal resultere i en normal graviditet må alle trinn i behandlingen lykkes.

Det vil si:

  1. Hormonbehandlingen skal resultere i at et passende antall folikler (eggposer) utvikler seg tilfredsstillende.
  2. Det skal kunne hentes ut et tilstrekkelig antall egg.
  3. Eggene skal kunne befruktes og dele seg tilfredsstillende.
  4. De befruktede eggene skal feste seg i livmoren og utvikle seg normalt.

Hvis ett av trinnene ikke lykkes har det dessverre ingen hensikt å fortsette behandlingen. Alle må derfor være forberedt på at behandlingen kan bli avbrutt før egguthentingen eller før planlagt tilbakesetting av eggene. De aller fleste (90-95%) som påbegynner behandling vil også få tilbakeført befruktede egg til livmoren. Det største problemet ved behandling med assistert befruktning er hvorvidt et befruktet egg fester seg i livmoren eller ikke. Man skal i denne sammenheng være klar over at det ved ”naturmetoden” ikke er mer enn ca. 20-25% som blir gravide per menstruasjonssyklus hos ellers normale par.

Størst mulighet til graviditet har par der kvinnen er under 38 år og hvor 1 eller 2 befruktede egg av bra kvalitet, kan føres tilbake til livmoren. I disse tilfellene er muligheten for graviditet ca. 40%, og muligheten for fødsel av levende barn ca. 30%.

Hos kvinner under 35 år som gjennomgår sin første behandling, vil vi normalt tilrå å tilbakeføre kun ett befruktet egg. Dette fordi muligheten for graviditet er tilnærmet like stor som ved tilbakeføring av to befruktede egg, men ikke minst vil muligheten for tvillinger nærmest bli eliminert. Selv om en tvillinggraviditet stort sett forløper ukomplisert, er risikoen for alvorlige svangerskaps-komplikasjoner og for tidlig fødsel med mulighet for fosterskader være øket.

Mulighetene for å lykkes med assistert befruktning er avhengig av kvinnens alder og avtar gradvis allerede etter ca. 35 år. Der kvinnen er over 40 år er muligheten for normal graviditet og fødsel ca. 10-15% ved tilbakeføring av 2 befruktede egg.

Erfaring har imidlertid vist at det er store individuelle forskjeller både i respons på hormonstimulering, eggkvalitet og mulighet for graviditet.