Psykiske belastninger

Dere må være oppmerksomme på den store psykiske belastning det kan være å gjennomføre en behandling med assistert befruktning. Dere bør ha den nødvendige styrke og optimisme for å kunne mestre behandlingen, samtidig som dere må være realistiske og innse at muligheten for graviditet og fødsel er begrenset.

Det kan være en hjelp å ha kontakt med andre par i samme situasjon for å gi hverandre råd og støtte. En av mulighetene er den norske foreningen for barnløshet; Ønskebarn, som kan kontaktes på tlf. 22 41 58 86 eller post@onskebarn.no. Se også hjemmeside www.onskebarn.no.

Lykkes ikke behandlingen har dere fått ennå en skuffelse i det langvarige forsøk på å bli foreldre. For noen av dere vil dette ha vært siste mulighet.

Dere må så i fellesskap finne ut av hva denne situasjon vil bety for dere og hva dere fremover skal arbeide mot: Å innrette seg på et liv uten barn, eller adoptere, event. ta til dere fosterbarn.

Dere må være innstilt på at disse overveielser vil kreve meget av dere, så vel personlig som i parforholdet. Dere må vare åpne for å søke hjelp dersom dere føler at dere ikke kan makte dette selv. Personalet ved Fertilitetssenteret vil være behjelpelig med råd og veiledning i størst mulig utstrekning.