Skip to main content

Lovgivning

I Norge er behandling med assistert befruktning regulert i Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (Bioteknologiloven) av 2003. Her følger noen utvalgte bestemmelser som vil være viktige for dere som pasienter:

Krav til samlivsform (§ 2-2)

Assistert befruktning kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer i ekteskapslignende forhold.

Vilkår for befruktning utenfor kroppen (§ 2-4)

Befruktning utenfor kroppen kan bare finne sted dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet.

Informasjon og samtykke (§ 2-5)

Paret skal gis informasjon om behandlingen og om medisinske og rettslige virkninger behandlingen kan få. Informasjonen skal også omfatte informasjon om adopsjon.

Før behandlingen påbegynnes skal behandlende lege påse at det foreligger skriftlig samtykke fra kvinnen og hennes ektefelle eller samboer. Ved gjentatte behandlinger skal nytt samtykke innhentes.

Avgjørelse om behandling (§ 2-6)

Beslutning om å foreta behandling med sikte på assistert befruktning treffes av lege. Avgjørelsen skal bygge på medisinske og psykososiale vurderinger av paret. Det skal legges vekt på parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste. Legen kan innhente den informasjon som er nødvendig for å foreta en helhetsvurdering av paret.

Anvendelse og tilbakeføring av befruktede egg (§ 2-15)

Befruktede egg kan bare anvendes for tilbakeføring i den kvinnen de stammer fra.

Lagring av befruktede egg (§ 2-16)

Befruktede egg må ikke lagres i mer enn fem år og skal deretter destrueres.

Rapporteringsplikt (§ 7-2)

Enhver virksomhet som er godkjent etter bioteknologilovens § 7-1, skal gi skriftlig rapport til sosial- og helsedirektoratet om virksomheten.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi svarer deg så raskt som mulig.

PasientSky

Vi benytter PasientSky for sikker kommunikasjon og oppfølging av deg som pasient.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99

Volvat Spiren - Oslo

Vi er sommerstengt fra og med 8 til 28 juli (uke 28, 29 og 30)

Vakttelefonen er tilgjengelig for beskjeder/spørsmål som ikke kan vente til vi åpner igjen 29/7.

Frister for siste/første behandlinger og mer informasjon kan sees her.

God sommer fra oss i Volvat Spiren Oslo 🌞