Skip to main content

Vi er stolte over at Mette og vår tidligere ansatt Nicolai er medforfattere på en oversiktsartikkel publisert i Human Reproduction. Dette er et av de fremste tidsskrifter innen assistert befruktning. Artikkelen heter «Artificial intelligence in the fertility clinic: status, pitfalls and possibilities”, og sammenfatter tidligere studier på hvordan fertilitetsklinikker kan benytte Kunstig Intelligens (KI) i ulike deler av en assistert befruktnings behandling. I samarbeid med OsloMet er vi i gang med flere prosjekter der vi skal bruke KI som et hjelpemiddel i klinikken. Dette gjelder spesielt ved utvelgelsen av hvilket embryo som gir høyest sannsynlighet for graviditet, og hvilken sædcelle som med høyest sannsynlighet kan befrukte et egg.

Hele artikkelen kan dere lese her.

Fertilitetssenteret

Forfatter Fertilitetssenteret

Flere innlegg av Fertilitetssenteret

Leave a Reply

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no