Ansatte ved Fertilitetssenteret i Oslo, foran bygningen hvor klinikken holder til i Pilestredet Park 7.

Om oss

Fertilitetssenteret har vært drevet fra 1999 i lokalene til Røde Kors Klinikk i Oslo. I august 2013 flyttet vi inn i nye lokaler  i Kvinneklinikken på det gamle Rikshospitalet i Pilestredet Park 7. Vi tilbyr som tidligere, alle aktuelle behandlinger innen assistert befruktning.

Vi har utstrakt kontakt med flere ledende klinikker i Europa og USA. Dette er med på å opprettholde en høy faglig standard for alle i teamet.

 

Behandling og omsorg

Fertilitetssenteret har som mål å gi det enkelte par en individuell og profesjonell utredning og behandling. For mange kan ufrivillig barnløshet oppleves som en svært sårbar periode i livet, og derfor ønsker vi å gi et godt tilbud – hvor hver og en føler seg ivaretatt.

Vårt mål er derfor også å gi nødvendig omsorg og støtte, og å gi realistiske råd og informasjon om mulighetene for å lykkes med behandlingen.

Kontakt oss for timebestilling eller spørsmål, vi ser frem til å høre fra deg!

 

Historie

Her ønsker vi å dele litt historie om bygningen vi holder til i, tidligere ansatte og noen flotte bilder vi har gravd frem fra arkivet.

Fødselsstiftelsen, Akersgaten 44, høstsemesteret 1892.

Leger, jordmødre, medisinske studenter.

Øverst på trappen professor Edvard Schønberg, til høyre for ham reservelege Peder Marius Drejer og overjordmor Karoline Skullerud.

Fra Universitetets obstetrisiske samling, Norsk teknisk museum.

Per E Børdahl 26.9. 2015

 

Fødselsstiftelsen, Akersgaten 44, vårsemesteret 1898.

Leger, jordmødre, medisinske studenter.

Sittende: Professor Edvard Schønberg, til høyre for ham reservelege Kristian Brandt, til venstre for Schønberg overjordmor Karoline Skullerud, senere overjordmor Sofie Rud, to underjordmødre.

Fra Universitetets obstetrisiske samling, Norsk teknisk museum.

Per E Børdahl 26.9. 2015

 

Fødselsstiftelsen, Akersgaten 44, vårsemesteret 1898.

Avslutning jordmorelever. Sentralt, sittende: Professor Kristian Brandt, til høyre for ham lærer på jordmorskolen Peder Marius Drejer og ukjent kandidat. Til venstre for Brandt overjordmor Anna Einarsen, reservelege Lorentz Severin Petersen, søster (senere overjordmor) Karete Johnsen, kandidat Hilmar Gustav Lund.

Fra Universitetets obstetrisiske samling, Norsk teknisk museum.

Per E Børdahl 26.9. 2015

 

Kvinneklinikken Rikshospitalet, vårsemesteret 1916.

Leger, jordmødre, medisinske studenter.

Sittende: Sentralt professor Kristian Brandt, til høyre for ham underjordmor frk Lofthaug og kandidat Nils Kristofer Bøckman. Til venstre for Brandt overjordmor Karete Johnsen og reservelege Jan Horn.

Fra Universitetets obstetrisiske samling, Norsk teknisk museum.

Per E Børdahl 26.9. 2015

 

Kvinneklinikken Rikshospitalet, høstsemesteret 1919.

Leger, overjordmor, medisinske studenter.

Professor Kristian Brandt, til høyre for ham reservelege Anton Sunde, stud.med. Ragnhild Grahl-Nielsen. Til venstre for Brandt overjordmor Karete Johnsen og reservelege Christinus Lange-Nielsen.

Fra Universitetets obstetrisiske samling, Norsk teknisk museum.

Per E Børdahl 26.9. 2015

 

Kvinneklinikken Rikshospitalet, vårsemesteret 1933.

Leger, medisinske studenter.

Sentralt professor Anton Sunde. Til høyre for ham reservelege Ingeborg Narverud og assistentlege Ernst Schjøtt-Rivers. Til venstre for Sunde, nesten ytterst i hvit frakk, reservelege Ulrik Sverdrup. På benken flere kvinnelige medisinstudenter.

Fra Universitetets obstetrisiske samling, Norsk teknisk museum.

Per E Børdahl 26.9. 2015

 

Kvinneklinikken Rikshospitalet, vårsemesteret 1938.

Leger, overjordmor, medisinske studenter.

Sentralt professor Anton Sunde. Til høyre for ham overjordmor Gunvor Tornø, assistentlege Rolf Ringdal, stud.med. Ingeborg Ilsaas, assistentlege Carl Schultz, stud.med. Hjørdis Lien. Til venstre for Sunde reservelege Jørgen Løvset, kandidat Guttorm Gulowsen og stud.med. Brynhild Refsland.

Fra Universitetets obstetrisiske samling, Norsk teknisk museum.

Per E Børdahl 26.9. 2015