Medarbeidere

NICOLAI HOLST

Lege. Gynekolog og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Arbeidet med assistert befruktning fra 1983 (Universitetsklinikken i Tromsø og Ullevål Sykehus) og fra 1999 ved Fertilitetssenteret.

ANNE MARTE VALSET VAARLUND

Lege. Gynekolog og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Har jobbet med assistert befruktning siden 2006.

STINE HØVDING TITLAND

Gynekolog og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Har de siste 10 årene jobbet som lege ved kvinneklinikken på Drammen sykehus, samt 6 måneder ved Seksjon for barnløshet ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

INGRID SWEIPE THOWSEN

Sykepleier. Mangeårig erfaring fra Kvinneklinikken, Ullevål Sykehus. Ansatt ved Fertilitetssenteret fra 2001.

ELLEN SKJÆRET

Sykepleier. 13 års erfaring, fra blant annet gynekologisk avdeling på Ullevål og Radiumhospitalet. Nylig avsluttet sin stilling på Volvat medisinske senter.

LINDA BURNS

Sykepleier og jordmor. Mange års erfaring fra gyn. avd. Ullevål. Kommer fra stilling som IVF-sykepleier på Rikshospitalet. Styremedlem i Norsk forening for assistert befruktning.

ANNIKEN SVÆRK NØKLEBY

Ledende bioingeniør og klinisk embryolog. Ansatt ved Fertilitetssenteret fra 2001. Godkjent klinisk embryolog 2009.

SONY DSC

METTE HAUG STENSEN

Laboratoriesjef. Erfaring med assistert befruktning fra 2000 (Oslo Universitetssykehus). Senior klinisk embryolog 2008. Tidligere leder i Norsk Forening for Assistert Befruktning. Doktorgrad med tema nedgang i fertilitet med økende alder hos kvinner (2016).

MARIO ILICETO

Biolog. Universitetsutdannet i Italia. Spesiell kompetanse innen mannlig infertilitet. Ansatt ved Fertilitetssenteret fra 2011.

Anne Hancke-Frandstad

Klinisk embryolog (Eshre godkjent i 2014).  Arbeidet med assistert befruktning siden 2009. Ansatt ved Fertilitetssenteret våren 2018.

Ann Therese Ekremsæther

Sykepleier. 14 års erfaring som intensivsykepleier på Rikshospitalet. Ansatt ved Fertilitetssenteret våren 2018.

INGER HOVIND

Konsulent. Ansatt ved Fertilitetssenteret fra 2009. Tidligere styremedlem i Norsk Forening for Assistert Befruktning.