Skip to main content

Etter endringer i Bioteknologiloven, er det nå innført en plikt til å fremlegge politiattest (såkalt barneomsorgsattest)  for par og enslige som skal motta behandling med assistert befruktning.

For å søke om politiattest, gå inn på politiets nettside

  1. https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
  2. Velg «Søk politiattest eller sjekk status»
  3. Logg inn med bankID eller foretrukket metode.
  4. I fanen «Kategori», velg «Adopsjon og assistert befruktning»
  5. I fanen «Formål», velg «Assistert befruktning – søknad til norske myndigheter»
  6. Trykk «send»
  7. Du mottar politiattesten digitalt.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no