Priser

Prislister pr. 01.02.2019

Assistert befruktining

Førstegangskonsultasjon1 500,-
Ultralyd stimuleringskontroll 500,-
IVF enkeltbehandling33 500,-
ICSI (mikroinjeksjon) enkeltbehandling37 000,-
PESA/TESA (operativt sæduttak) enkeltbehandling41 000,-
IVF Naturlig syklus20 000,-
ICSI Naturlig syklus24 000,-
Fryseforsøk (tilbakeføring av tinte embryoer) 10 500,-
Inseminasjon (AIH) inkl. to ultralydkontroller 8 000,-

Priser inkluderer ultralydkontroller under stimulering, uttak av egg, dyrking av embryo i embryoskop og tilbakeføring av embryo. Første svangerskapskontroll eller evt ettersamtale er inkludert i prisen.

Kontrakt med 3 behandlinger

IVF67 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) 74 000,-
TESA/PESA (operativt sæduttak)81 000,-

Kontrakt forutsetter at kvinnen er under fylte 39 år og har normale eggreserver. BMI må være under 35 kilo og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 3 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 18 måneder. Kontrakten må signeres før første egguttak.

Øvrige priser

Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA/Naturlig syklus før egguttak3 000,-
Avbrutt behandling etter 1. stimuleringskontroll1 500,-
Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA etter egguttak22 000,-
Avbrutt Naturlig syklus behandling etter egguttak12 000,-
Egguttak, ingen egg12 000,-
Avbrutt fryseforsøk 1 500,-

Gynekologi/Øvrige tjenester

Fertilitetssjekk1 500,-
Ultralydundersøkelse med saltvann/kontrast (egglederundersøkelse)1 500,-
Gynekologisk undersøkelse med celleprøve500,-
Endometrie-scratching1 500,-
Sædprøve750,-
Diagnostisk PESA/TESA (operativt sæduttak) 4 500,-
Utredning per telefon1 000,-