Priser

Prislisten gjelder fra 01.10.2021

Vi benytter oss av selskapet Equity ved utsendelse av faktura. Ved ønske om delbetaling, vennligst ta kontakt.

Assistert befruktning

Førstegangskonsultasjon2 000,-
Ultralyd stimuleringskontroll 700,-
Nedfrysing av embryo (Inkl oppbevaring i to år. Deretter årsleie på kr 1700 pr. år.)2 500,-
Årsleie av nedfryste embryoer1 700,-
Fryseforsøk (tilbakeføring av tinte embryoer)12 000,-
Inseminasjon (AIH) inkl. to ultralydkontroller9 900,-
Inseminasjon med donorsæd (AID)9 900,-

Inkl. to ultralydkontroller. Kostnader for donorsæd, mva og frakt kommer i tillegg og kan variere, ta kontakt for mer info.

Oocyttfys (nedfrysing av ubefruktede egg)

Oocyttfrys enkeltbehandling35 000,-
Tilbakeføring av befruktede egg (tillegg i pris ved bruk av donorsæd) 17 500,-

Priser inkluderer to ultralydkontroller under stimulering, egguttak, nedfrysing av egg og 5 års oppbevaring. Årsleie tilkommer etter gjeldende prisliste etter 5 år.

Enkeltbehandling

IVF enkeltbehandling36 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) enkeltbehandling40 000,-
PESA/TESA (operativt sæduttak) enkeltbehandling45 000,-
Partnerdonasjon43 000,-

Priser inkluderer ultralydkontroller under stimulering, uttak av egg, dyrking av embryo i embryoskop og tilbakeføring av embryo. Første svangerskapskontroll eller evt ettersamtale er inkludert i prisen.

Kontrakt med 3 behandlinger

IVF72 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) 84 000,-
TESA/PESA (operativt sæduttak)99 000,-
Partnerdonasjon86 000,-

Kontrakt forutsetter at kvinnen er under fylte 39 år og har normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 3 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 18 måneder. Kontrakten må signeres før første egguttak.

Kontrakt med 2 behandlinger

IVF54 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) 66 000,-
TESA/PESA (operativt sæduttak)76 000,-

Kontrakt forutsetter at kvinnen er 35 år eller yngre og har normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 2 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 12 måneder. Kontrakten må signeres før første egguttak.

Øvrige priser

Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA før egguttak3 000,-
Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA etter egguttak30 000,-
Egguttak, ingen egg15 000,-
Tillegg for ICSI (mikroinjeksjon) 4 000,-
Tillegg for PESA/TESA (operativt sæduttak)5 000,-
Avbrutt fryseforsøk 1 500,-
Egguttak med totalfrys av embryo33 000,-

Ved totalfrys av embryo, er førstegangs opptining og tilbakeføring av embryo inkludert i prisen. Kostnad for evt ICSI og PESA/TESA kommer i tillegg.

Gynekologi/Øvrige tjenester

Fertilitetssjekk2 000,-
Ultralydundersøkelse med saltvann/kontrast (egglederundersøkelse)1 800,-
Endometrie-scratching1 500,-
ERPeak test (endometrial receptivity test) 7 000,-
Sædprøve1 200,-
Nedfrysing av sæd1 500,-
Diagnostisk PESA/TESA (operativt sæduttak) 5 000,-
Utredning per telefon1 000,-
Ultralydundersøkelse for andre klinikker1 400,-
Gynekologisk undersøkelse med celleprøve1 400,-
NIPT test8 500,-

Timer som ikke er avbestilt 24 timer før, vil bli belastet i sin helhet.