Skip to main content

Priser

Prislisten er oppdatert 20.okt. 2022 og gjelder fra 1. nov 2022

Vi benytter oss av selskapet Sync AS ved utsendelse av faktura. Ved ønske om delbetaling, vennligst ta kontakt.

Assistert befruktning

Førstegangskonsultasjon2 000,-
Ultralyd stimuleringskontroll 750,-
Nedfrysing av embryo (Inkl oppbevaring i 1 år. Deretter årsleie på kr 2000 pr. år.)3 000,-
Årsleie av nedfryste embryoer2 000,-
Fryseforsøk (tilbakeføring av tinte embryoer)14 000,-
Inseminasjon (AIH) inkl. to ultralydkontroller10 500,-
Inseminasjon med donorsæd (AID)10 500,-

Inkl. to ultralydkontroller. Kostnader for donorsæd, mva og frakt kommer i tillegg og kan variere, ta kontakt for mer info.

Oocyttfys (nedfrysing av ubefruktede egg)

Oocyttfrys enkeltbehandling36 000,-
Tilbakeføring av befruktede egg (tillegg i pris ved bruk av donorsæd) 18 000,-
Årsleie av nedfryste egg2 000,-

Priser inkluderer to ultralydkontroller under stimulering, egguttak, nedfrysing av egg og ett års oppbevaring. Årsleie tilkommer etter gjeldende prisliste etter ett år.

Enkeltbehandling

IVF enkeltbehandling38 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) enkeltbehandling42 000,-
PESA/TESA (operativt sæduttak) enkeltbehandling47 000,-
Partnerdonasjon45 000,-

Priser inkluderer ultralydkontroller under stimulering, uttak av egg, dyrking av embryo i embryoskop og tilbakeføring av embryo. Første svangerskapskontroll eller evt ettersamtale er inkludert i prisen.

Kontrakt med 3 behandlinger

IVF76 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) 88 000,-
TESA/PESA (operativt sæduttak)103 000,-
Partnerdonasjon90 000,-

Kontrakt forutsetter at kvinnen er under fylte 39 år og har normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 3 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 18 måneder. Kontrakten må signeres før første egguttak.

Kontrakt med 2 behandlinger

IVF57 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) 65 000,-
TESA/PESA (operativt sæduttak)75 000,-

Kontrakt forutsetter at kvinnen er 35 år eller yngre og har normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 2 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 12 måneder. Kontrakten må signeres før første egguttak.

Øvrige priser

Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA før egguttak3 000,-
Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA etter egguttak32 000,-
Egguttak, ingen egg18 000,-
Tillegg for ICSI (mikroinjeksjon) 4 000,-
Tillegg for PESA/TESA (operativt sæduttak)5 000,-
Avbrutt fryseforsøk 1 500,-
Egguttak med totalfrys av embryo35 000,-

Ved totalfrys av embryo, er førstegangs opptining og tilbakeføring av embryo inkludert i prisen. Kostnad for evt ICSI og PESA/TESA kommer i tillegg.

Gynekologi/Øvrige tjenester

Fertilitetssjekk2 000,-
Ultralydundersøkelse med saltvann/kontrast (egglederundersøkelse)2 000,-
ERPeak test (endometrial receptivity test) 7 000,-
Sædprøve1 500,-
Nedfrysing av sæd1 500,-
Diagnostisk PESA/TESA (operativt sæduttak) 5 000,-
Utredning per telefon1 000,-
Ultralydundersøkelse for andre klinikker1 500,-
Gynekologisk undersøkelse med celleprøve1 500,-
NIPT test8 500,-

Timer som ikke er avbestilt 24 timer før, vil bli belastet i sin helhet.