Priser

Prislisten gjelder fra 15.09.2020

Assistert befruktning

Førstegangskonsultasjon1 500,-
Ultralyd stimuleringskontroll 500,-
Nedfrysing av embryo (Inkl oppbevaring i to år. Deretter årsleie på kr 1700 pr. år.)2 500,-
Årsleie av nedfryste embryoer1 700,-
Fryseforsøk (tilbakeføring av tinte embryoer)11 000,-
Inseminasjon (AIH) inkl. to ultralydkontroller8 000,-
Inseminasjon med donorsæd (AID) - (Inkl. to ultraldkontroller. Kostnader for donorsæd, mva og frakt kommer i tillegg og kan variere, ta kontakt for mer info.)9 900,-

Enkeltbehandling

IVF enkeltbehandling35 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) enkeltbehandling39 000,-
PESA/TESA (operativt sæduttak) enkeltbehandling44 000,-

Priser inkluderer ultralydkontroller under stimulering, uttak av egg, dyrking av embryo i embryoskop og tilbakeføring av embryo. Første svangerskapskontroll eller evt ettersamtale er inkludert i prisen.

Kontrakt med 3 behandlinger

IVF70 000,-
ICSI (mikroinjeksjon) 78 000,-
TESA/PESA (operativt sæduttak)88 000,-

Kontrakt forutsetter at kvinnen er 39 år eller yngre og har normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 3 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 18 måneder. Kontrakten må signeres før første egguttak.

Kontrakt med 2 behandlinger

IVF52 500,-
ICSI (mikroinjeksjon) 60 500,-
TESA/PESA (operativt sæduttak)70 500,-

Kontrakt forutsetter at kvinnen er 35 år eller yngre og har normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 2 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 12 måneder. Kontrakten må signeres før første egguttak.

Øvrige priser

Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA før egguttak3 000,-
Avbrutt IVF/ICSI/PESA/TESA etter egguttak25 000,-
Egguttak, ingen egg12 000,-
Tillegg for ICSI (mikroinjeksjon) 4 000,-
Tillegg for PESA/TESA (operativt sæduttak)5 000,-
Avbrutt fryseforsøk 1 500,-
Egguttak med totalfrys av embryo33 000,-

Ved totalfrys av embryo, er førstegangs opptining og tilbakeføring av embryo inkludert i prisen. Kostnad for evt ICSI og PESA/TESA kommer i tillegg.

Gynekologi/Øvrige tjenester

Fertilitetssjekk1 500,-
Ultralydundersøkelse med saltvann/kontrast (egglederundersøkelse)1 500,-
Endometrie-scratching1 500,-
ERPeak test (endometrial receptivity test) 7 000,-
Sædprøve1 000,-
Nedfrysing av sæd1 500,-
Diagnostisk PESA/TESA (operativt sæduttak) 5 000,-
Utredning per telefon1 000,-
Ultralydundersøkelse for andre klinikker750,-
Gynekologisk undersøkelse med celleprøve500,-