Priser

Prislister pr. 01.02.2019 for assistert befruktning

IVF-behandling («prøverørsbehandling»)kr. 33 500,-
Tillegg for ICSI (mikroinjeksjon) kr. 3 500,-
Tillegg for operativt sæduttak (PESA/TESA)kr. 4 000,-
Ved PESA/TESA må det også betales tillegg for ICSI

Prisene inkluderer ultralydkontroller under stimulering, uttak av egg, dyrking av embryo i Embryoscope og tilbakeføring av embryo. Det er intet tillegg for dyrking til blastocyst og ev. oocytt-aktivering. Første svangerskapskontroll er også inkludert i prisen. 

Avbrutt behandling (IVF/ICSI/PESA/TESA) før egg-uttakkr. 3 000,-
Avbrutt behandling (IVF/ICSI/PESA/TESA) etter egg-uttak kr. 22 000,-
Forsøk på egguthenting, men ingen eggkr. 12 000,-
Kontrakt, 3 IVF-behandlinger (se egen kontrakt her)kr. 67 000,-
Kontrakt, 3 ICSI-behandlinger (se egen kontrakt her) kr. 74 000,-
Kontrakt, 3 PESA/TESA-behandlinger (se egen kontrakt her)kr. 82 000,-

Forutsetninger for inngåelse av kontrakt er at kvinnen må være under fylte 39 år og ha normale eggreserver. BMI må være under 35 og hun må være ikke-røyker. Paret kan ha gjort inntil 3 tidligere behandlinger uten graviditet og fødsel. Avgjørelse om kontrakt treffes i samråd med lege. Alle behandlinger skal være avsluttet innen 18 måneder. 

Tilbakeføring av tinte embryokr. 10 500,-
Pris inkluderer to kontroller med ultralyd.
Pr. ytterligere kontroll med ultralyd kr. 500,-
Avbrutt behandling ved opptining av befruktet embryokr. 1 500,-
Naturlig syklus (IVF/ICSI) med tilbakeføring av embryokr. 20 000,-
Naturlig syklus (IVF/ICSI) avbrutt behandling før egg-uttakkr. 3 000,-
Naturlig syklus (IVF/ICSI) avbrutt behandling etter egg-uttakkr. 12 000,-
Inseminasjon (AIH). Pris inkluderer to kontroller med ultralydkr. 8 000,-
Pr. ytterligere kontroll med ultralydkr. 500,-
Avbrutt behandlingkr. 1 500,-
Eggstokkstimulering, pr. kontroll med ultralydkr. 500,-
Sædprøvekr. 750,-
Operativt sæd-uttak (diagnostisk PESA/TESA)kr. 4 500,-
Førstegangskonsultasjonkr. 1 500,-
Oppfølgingssamtalekr. 500,-
Utredning pr. telefonkr. 1 000,-
Endometrie-scratchingkr. 1 500,-
Ultralydus. med saltvann/kontrastkr. 1 500,-
Gynekologisk undersøkelse m/ celleprøvekr. 500,-

Dersom du ønsker faktura vil det tilkomme et fakturagebyr på kr. 55,-. Faktura sendes fra vår samarbeidspartner Systemkreditt. Faktura på IVF-behanding, fryseforsøk og AIH blir sendt i posten.

NB: Medikamenter er ikke inkludert i prisen.
(Husk å ta vare på kvitteringene fra apoteket for eventuell refusjon fra HELFO).

Ved timebestilling:
Timer som ikke er avbestilt senest 24 timer i forveien, blir belastet i sin helhet. Faktura blir tilsendt den folkeregistrerte adressen din, eller adressen du oppga ved timebestilling.

Rett til prisendring uten varsel forbeholdes.