Skip to main content

Mario Iliceto er biolog og èn av tre embryologer som jobber på laboratoriet på Fertilitetssenteret. I dette innlegget kan du lære litt mer om hva som er Marios fokusområde innen assistert befruktning, og hva han skal studere i det spennende forskningsprosjektet som støttes av Norges Forskningsråd.

Bakgrunn og kompetanse

Mario er en blid italiener som har en mastergrad fra Italia i biologi «Biotechnology of Reprodution». Før han kom til oss i 2011, arbeidet han to år på St Bartholomew’s Hospital og Andology Solution i London. Han opparbeidet seg der en sterk kompetanse innen mannlig infertilitet, og skal derfor studere dette nærmere i et prosjekt som forventes å ende i en doktorgrad.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Norges forskningsråd støtter forskningsprosjekt

Her på Fertilitetssenteret er vårt mål å øke sannsynligheten for at pasientene våre får med seg et barn hjem. Mario er ekstra opptatt av den mannlige siden av det infertile paret, og mener det er viktig med økt kunnskap også om mannens bidrag. Metoden for å kartlegge og vurdere mannlig infertilitet er svært begrenset og kan forbedres betraktelig. Fertilitetssenteret søkte derfor Norges Forskningsråd om støtte. Svaret ble «ja», og nå er Mario snart i gang!

«At vi fikk denne støtten fra Norges Forskningsråd er helt fantastisk! Jeg gleder meg skikkelig til å se resultatene og forhåpentligvis finne frem til en metode som kan gi større sannsynlighet for infertile par å få barn!» – Mario Iliceto

Forbedre metoder ved sædanalysen

I forskningsprosjektet skal Mario se nærmere på et molekyl som heter «L-carnitine», som finnes i sædvæsken. Han skal måle konsentrasjonen av dette molekylet og studere betydningen av «L-carnitine» på:

  1. Sædkvaliteten hos normalvektige og overvektige pasienter
  2. Overlevelse etter frysing og tining av sæd
  3. Resultater etter assistert befruktnings behandlinger
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Spennende muligheter for våre pasienter

Svarene vi vil ende opp med etter dette prosjektet, vil forhåpentligvis gi store fordeler for pasientene våre; en mer nøyaktig vurdering av de mannlige pasientene, en bedre metode for sædfrysing og kanskje… større sannsynlighet til å få med barn hjem?

Fertilitetssenteret

Forfatter Fertilitetssenteret

Flere innlegg av Fertilitetssenteret

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no