Skip to main content

Hvem kan behandles

Hvem kan behandles?

I prinsippet kan alle former for ufrivillig barnløshet behandles med assistert befruktning, for eksempel:

  1. Kvinner med skadete eller fjernede eggledere, eller tidligere steriliserte kvinner
  2. Eggløsningssvikt
  3. Endometriose
  4. Uforklarlig barnløshet
  5. Nedsatt sædkvalitet
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Hvem kan ikke behandles ved Fertilitetssenteret?

  • Øvre aldersgrense for kvinnen er etter norsk lov 46 år. Mannen må være innen rimelig aldersmessig avstand fra kvinnen og ikke eldre enn fylte 60 år.
  • Par eller enslige, der utredning har vist at muligheten for vellykket behandling må anses som helt minimal. Dette gjelder for alle, uansett alder.
  • I tilfeller der kvinnen og/eller mannen er positive for hepatitt B/C eller HIV.
  • Par eller enslige, der kvinnen og/eller mannen har andre alvorlige sykdommer. Spesielt alvorlige sykdommer hos kvinnen som kan forverres ved en graviditet eller være til fare for kvinnen eller barnet i graviditeten. Norsk lov pålegger oss bl.a. å vurdere hvert enkelt pars «psykososiale egnethet» for behandling. F.eks. vil par eller enslige, der det foreligger misbruk av medikamenter, alkohol eller narkotika hos kvinnen og/eller mannen være utelukket fra behandling.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi svarer deg så raskt som mulig.

PasientSky

Vi benytter PasientSky for sikker kommunikasjon og oppfølging av deg som pasient.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no