Skip to main content

Hvem kan behandles

Hvem kan behandles?

I prinsippet kan alle former for ufrivillig barnløshet behandles med assistert befruktning, for eksempel:

  1. Kvinner med skadete eller fjernede eggledere, eller tidligere steriliserte kvinner
  2. Eggløsningssvikt
  3. Endometriose
  4. Uforklarlig barnløshet
  5. Nedsatt sædkvalitet
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Hvem kan ikke behandles ved Fertilitetssenteret?

  • Øvre aldersgrense for kvinnen er etter norsk lov 46 år. Mannen må være innen rimelig aldersmessig avstand fra kvinnen og ikke eldre enn fylte 60 år.
  • Par eller enslige, der utredning har vist at muligheten for vellykket behandling må anses som helt minimal. Dette gjelder for alle, uansett alder.
  • I tilfeller der kvinnen og/eller mannen er positive for hepatitt B/C eller HIV.
  • Par eller enslige, der kvinnen og/eller mannen har andre alvorlige sykdommer. Spesielt alvorlige sykdommer hos kvinnen som kan forverres ved en graviditet eller være til fare for kvinnen eller barnet i graviditeten. Norsk lov pålegger oss bl.a. å vurdere hvert enkelt pars «psykososiale egnethet» for behandling. F.eks. vil par eller enslige, der det foreligger misbruk av medikamenter, alkohol eller narkotika hos kvinnen og/eller mannen være utelukket fra behandling.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi svarer deg så raskt som mulig.

PasientSky

Vi benytter PasientSky for sikker kommunikasjon og oppfølging av deg som pasient.