Skip to main content

Mulighet for graviditet

For at behandlingen skal resultere i en normal graviditet må alle trinn i behandlingen lykkes.

Det vil si:

  1. Hormonbehandlingen skal resultere i at et passende antall follikler (eggposer) utvikler seg tilfredsstillende.
  2. Det skal kunne hentes ut et tilstrekkelig antall egg.
  3. Eggene skal kunne befruktes og dele seg tilfredsstillende.
  4. Det befruktede egget skal feste seg i livmoren og utvikle seg normalt.
fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Hvis ett av trinnene ikke lykkes har det dessverre ingen hensikt å fortsette behandlingen. Alle må derfor være forberedt på at behandlingen kan bli avbrutt før egguthentingen eller før planlagt tilbakesetting av eggene.
De aller fleste (90-95%) som påbegynner behandling vil også få tilbakeført befruktede egg til livmoren. Det største problemet ved behandling med assistert befruktning er om et befruktet egg fester seg i livmoren eller ikke. Man skal i denne sammenheng være klar over at det ved ”naturmetoden” ikke er mer enn ca. 20-25% som blir gravide per menstruasjonssyklus hos ellers normale par.

Størst mulighet til graviditet har par der kvinnen er under 38 år og hvor 1 befruktet egg av bra kvalitet, kan føres tilbake til livmoren. I disse tilfellene er muligheten for graviditet ca. 40-45 %, og muligheten for fødsel av levende barn ca. 30-35 %. Dette fordi noen graviditeter ender i spontanabort eller svangerskap utenfor livmoren.

Mulighetene for å lykkes med assistert befruktning er sterkt knyttet til kvinnens alder og avtar gradvis allerede etter ca. 35 år. Der kvinnen er over 40 år er muligheten for normal graviditet og fødsel ofte liten (10-15 %)

Erfaring har imidlertid vist at det er store individuelle forskjeller både i respons på hormonstimulering, eggkvalitet og mulighet for graviditet.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi svarer deg så raskt som mulig.

PasientSky

Vi benytter PasientSky for sikker kommunikasjon og oppfølging av deg som pasient.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no