Skip to main content

Informasjon om prøvetaking:

Sædprøve kan tas hos oss, eller du kan ta prøven hjemme hvis du kan levere prøven hos Volvat Spiren Oslo innen 1 time. Hold prøven varm under transport (f.eks inntil kroppen). Bruk sterilt urinbeger (kjøpes på apoteket).

Vi anbefaler en abstinenstid mellom 2-7 dager før prøven tas.

Avbestilling av timen må skje senest 24 timer før oppsatt time via pasientsky.no eller telefon. Dersom du glemmer dette må du dessverre betale for timen.

Ved kontroll etter sterilisering bør man vente minst 4 mnd etter steriliseringen.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no