Skip to main content

Veien til graviditet

Steg 1: Forundersøkelse

Ved førstegangskonsultasjon er det ønskelig at dere begge møter.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Forundersøkelse

Ved konsultasjonen vil vi ta opp journal og foreta en gynekologisk undersøkelse med ultralyd av kvinnen.

Prinsippene for eventuell behandling vil bli gjennomgått.

Dersom vi finner det nødvendig, vil ytterligere prøver/undersøkelser bli rekvirert før behandling kan starte. Hvis dere har vært til undersøkelse eller behandling et annet sted tidligere, er det fint om dere tar med alle aktuelle papirer (dvs. resultater av hormon- og sædprøver, epikriser, operasjonsbeskrivelser mv.) til konsultasjonen. For alle par kreves at det foreligger resultat av blodprøver for hepatitt B og hepatitt C, samt HIV. Disse skal ikke være eldre enn 2 år gamle. Dessuten skal det foreligge resultat av blodprøve for røde hunder (Rubella) av kvinnen. Kvinner som ikke har hatt røde hunder bør normalt vaksineres før behandling.

Før hver behandling må dere begge underskrive en samtykkeerklæring.
Pasienter bosatt utenfor Østlands-området kan, hvis det ønskes, gjøre første gangs konsultasjon telefonisk. Vi samarbeider med flere erfarne gynekologer over hele landet, som kan foreta alle nødvendige undersøkelser og kontroller, også i forbindelse med hormonbehandlingen.

Steg 2: Hormonstimulering

Formålet med hormonbehandlingen er å stimulere eggstokkene til å utvikle og modne flere egg enn det ene egget som normalt utvikles i en naturlig menstruasjonssyklus.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Hormonstimulering

Det optimale er 5-15 egg.

Antallet egg man oppnår varierer fra kvinne til kvinne, avhengig av den enkeltes reaksjon på hormonbehandlingen og eggstokkenes eggreserver.

Det optimale er 5-15 egg. Antallet egg man oppnår varierer fra kvinne til kvinne, avhengig av den enkeltes reaksjon på hormonbehandlingen og eggstokkenes eggreserver.

Ved Fertilitetssenteret benyttes 2 stimuleringsregimer:

1: Hormonstimulering etter nedregulering med GnRH-agonist (Suprecur), såkalt ”lang protokoll” eller ”agonist-behandling”.

Hormonbehandlingen består av to faser: En nedreguleringsfase og en stimuleringsfase:

Nedreguleringsfasen

Ved dette stimuleringsregimet benyttes en nesespray (Suprecur). Dette er et hormonpreparat som reduserer kroppens egen hormonproduksjon. Formålet med dette er å skape optimale betingelser for den påfølgende hormonstimuleringen av eggstokkene. Man starter med Suprecur ca 1 uke før forventet menstruasjon. Suprecur gis som 1 spray (i ett nesebor) 4 ganger daglig. Du må være forberedt på noe bivirkninger under Suprecur-behandlingen i form av moderate hete- og svettetokter, hodepine, tretthet og humørsvingninger. Noen pasienter kan bli plaget med hodepine under behandlingen med Suprecur. Hvis dette er tilfellet, bør man ta vanlige hodepinetabletter, for eksempel Paracet. Dette har ingen innvirkning på behandlingen. Det skal ved behandlingen med Suprecur komme en menstruasjonsblødning omtrent til normal tid. Dersom du ikke har fått menstruasjonen før avtalt kontroll, bes du ta kontakt med oss. Det er en teoretisk mulighet for at du er gravid når du starter behandlingen med Suprecur. Dersom du skulle være gravid, har Suprecur ingen uheldige innvirkninger på svangerskapet. Neste kontroll på Fertilitetssenteret skjer etter vel 2 ukers behandling med Suprecur. Det vil da bli gjort en ultralydundersøkelse for å kontrollere at nedreguleringen med Suprecur har fungert tilfredsstillende. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å fortsette med Suprecur i ytterligere 1-2 uker før resten av behandlingen fortsetter.

Stimuleringsfasen

Når nedreguleringen med Suprecur har virket tilfredsstillende, starter behandlingen for å stimulere eggutviklingen (Bemfola, Gonal-F, Menopur). Disse preparatene har få bivirkninger og gis som injeksjon under huden (i underhudsfettet) på maven med en tynn og kort sprøytespiss. Sprøytene skal settes én gang daglig i tidsrommet mellom kl. 17 og 21; nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Instruksjon vil bli gitt. Man fortsetter samtidig med Suprecur, men nå i redusert dose, dvs. 1 spray 3 ganger daglig. Siste Suprecur-spray tas rutinemessig om formiddagen den dagen eggløsningssprøyten (Ovitrelle) settes (se nedenfor). Etter ca 9 dager med injeksjoner gjøres en ny ultralydundersøkelse for å vurdere antall og størrelse på eggposene (folliklene). Det vil som oftest være mulig ved denne kontrollen å avtale når egguttaket skal skje. Hvis eggposene ikke er store nok, fortsetter man med hormonstimuleringen – og det avtales ny ultralydkontroll 1-3 dager senere. Det er store, individuelle forskjeller mht. hvor mange dager man trenger hormonsprøyter. Dersom folliklene ikke utvikler seg som ønsket, kan det være nødvendig å justere dosen med hormoner; i verste fall kan man måtte avbryte behandlingen.

2: Direkte stimulering med tillegg av GnRH-antagonist (Fyremadel), såkalt ”kort protokoll” eller”antagonist-behandling”.

F.o.m. syklusdag 2, ev. dag 3, gis hormonsprøyter i form av Bemfola, Gonal-F eller Menopur på samme måte som beskrevet over. Den første kontrollen med ultralyd gjøres etter injeksjoner i 4-5 dager. F.o.m. 6. til 7. stimuleringsdag gis det i tillegg injeksjoner av en GnRH-antagonist (Fyremadel). Disse injeksjonene skal settes om morgenen. Hensikten er å forhindre at eggløsningsprosessen starter for tidlig. Siste injeksjon med Fyremadel gis om morgenen den dagen eggløsningssprøyten (Ovitrelle) skal settes.

Valg av stimuleringsregime tilpasses den enkelte pasient, og vil bl.a. være avhengig av erfaring fra eventuelt tidligere behandlinger, alder og eggstokkfunksjon.

Instruksjonsvideoer

Steg 3: Ultralyd

Gjennom stimuleringsprosessen, som vanligvis tar 10-14 dager, kommer du til 2-3 ultralydundersøkelser.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Ultralyd

Dette for å følge med på eggstokkene og responsen på stimuleringen.

Ultralydundersøkelsen tar max 15min og du kan komme alene til konsultasjonen.

EGGLØSNINGSSPRØYTEN (Ovitrelle) gis for den siste modningen av eggene, slik at de er klare for uthenting.

Tidspunktet for denne sprøyten vil avhenge av follikelutviklingen, dvs. størrelsen på eggposene, men vil oftest skje rundt 10. til 14. behandlingsdag.
Eggløsningssprøyten skal vanligvis gis om kvelden, 35-36 timer før egguttaket.

AGONISTTRIGGER (GONAPEPTYL).I noen tilfeller viser det seg at responsen på hormonstimuleringen er kraftigere enn det som er ønskelig/forventet. Man har da en risiko for å bli overstimulert (OHSS).

For å unngå overstimulering kan det da benyttes en mildere type eggløsningssprøyte, såkalt agonisttrigger. Man vil da kunne hente ut eggene og
befrukte dem, men tilbakeføringen vil først skje i en senere syklus, etter at embryoet har vært nedfrosset. Således unngår man utvikling av hyperstimuleringssyndrom.

Steg 4: Egguttak

Eggutaket skjer når folliklene på eggstokkene har blitt tilstrekkelig store, som et tegn på at eggene forventes å være modne.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Egguttak

Partner leverer en sædprøve samme morgen som egguttaket skjer. Denne brukes til befruktning av eggene som hentes ut.

Man får hurtigvirkende smertestillende og litt beroligende ca en time før inngrepet, og det settes i tillegg lokalbedøvelse i toppen av skjeden.

Så føres en tynn nål inn i eggstokkene via skjeden, og eggene suges ut. Inngrepet tar max 10 -15 minutter, etterpå ligger man og hviler litt før man får reise hjem.

Steg 5: Befruktning

Befruktning skjer enten ved IVF eller ICSI.

IVF-IVF/prøverørs

Befruktning

Egg og sædceller føres sammen samme dag som egguttak.

Etter 23-24 timer undersøker embryologene om eggene har blitt befruktet. Du vil da få beskjed fra laboratoriet.

Hva er IVF:

IVF utføres ved normal sædprøve. Ca 50 000-100 000 spermier tilsettes til hvert egg og spermier befrukter egget selv. De befruktede embryoene dyrkes videre i Embryoskop i 2- 5 dager før embryoet settes tilbake.

Hva er mikroinjeksjon (ICSI)?

Det vil være tilfeller sædcellene ikke klarer å befrukte egget selv, f.eks hvis det er for få bevegelige sædceller eller tidligere IVF-forsøk med ingen eller lav befruktning. I disse tilfellene kan man utføre mikroinjeksjon (ICSI), hvor én sædcelle føres direkte inn i egget for å hjelpe til med befruktningen.

Mikroinjeksjon (ICSI) er derfor aktuelt i følgende tilfeller:

  1. Sædkvaliteten er så nedsatt at vi ikke kan forvente befruktning ved alminnelig IVF-behandling
    Sædkvaliteten vurderes forut for behandling. Ved klart redusert sædkvalitet anses ICSI nødvendig for å befrukte eggene.
  2. Etter gjennomført IVF-behandling hvor befruktning ikke er skjedd tross god sædkvalitet
    Ved neste IVF-behandling vil vi vurdere å gjøre mikroinjeksjon på halvparten av eggene, event. alle.

Valget mellom IVF eller mikroinjeksjon (ICSI) vil alltid tas i samråd med det enkelte par. En sjelden gang vil man oppleve at sædprøven, selv om den har vært helt normal tidligere, likevel er sterkt redusert. Slik variasjon i konsentrasjon/mengden av sædceller, faktisk fra uke til uke, er helt normal. Dere må derfor være forberedt på at vi en sjelden gang vil anbefale behandling med ICSI fremfor IVF.

Vil du vite mer? Les om livet på laboratoriet.

Steg 6: Tilbakeføring av embryo

Befruktede egg (embryo) dyrkes i 2-5 dager på laboratoriet etter egguttaket og så settes det beste embryoet tilbake i livmorhulen.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Tilbakeføring av embryo

Selve prosedyren er enkel, og forbundet med lite ubehag.

Et tynt kateter føres forsiktig opp i livmorhulen under ultralydveiledning, og embryoet settes forsiktig på plass med noen dråper av dyrkningsmediet det har ligget i.

Prosedyren tar vanligvis ikke mer enn 10 minutter, og man kan være i normal aktivitet etterpå.

Er man så heldig at man har flere gode embryoer å velge mellom, kan det/de embryoer som ikke settes tilbake fryses ned og brukes innen fem år.

Steg 7: Tiden etter egguttak

Fra og med dagen etter egguttaket startes behandling med tilskudd av progesteron (Cyclogest).

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Tiden etter egguttak

Progesteron er hormonet som produseres i eggstokken etter eggløsning i en naturlig syklus, og som optimaliserer kvaliteten på livmorslimhinnen.

Dette er viktig for at embryoet skal kunne feste seg.

Cyclogest gis som stikkpiller til innføring i skjeden morgen og kveld i 15 dager.
Dersom du er gravid skal behandlingen med Cyclogest fortsette i ytterligere 2-3 uker. Det er viktig at stikkpillen føres dypt inn i skjeden, og du bør ligge 10 minutter med tabletten før du står opp. I noen tilfeller gir vi andre progesteron-preparater (Crinone, Lutinus) eller Pregnyl/Ovitrelle som injeksjon i stedet for Cyclogest. Vi anbefaler at kvinnen tar det med ro i 1-2 dager etter egguttaket, eller til eventuelt ubehag etter behandlingen har gitt seg.

Sykmelding gis rutinemessig for dagen for egguttak og tilbakeføring av egg. Ved behov gis sykmelding også for de dagene imellom. Sykmelding i tiden etter
egginnsetting er vanligvis ikke nødvendig. Vi anbefaler å unngå større fysiske anstrengelser de første 3-4 dagene etter egginnsettingen. Det anbefales også å avstå fra samleie i samme tidsrom. Utover dette er det ingen spesielle forholdsregler.

Steg 8: Graviditetstest

17 dager etter egguttak ønsker vi at du tar en blodprøve for å se om du har blitt gravid.

fertilitetssjekk-fertilitetssjekk oslo-fertilitetsklinikk-fertilitetsklinik oslo-fertilitetstest menn-fertilitetstest kvinner-fertilitetssenteret-ivf-assistert befruktnin

Graviditetstest

Rekvisisjon får du av oss den dagen embryoet settes tilbake.

En sykepleier vil ringe angående blodprøvesvaret samme dag, hvis ikke annet er avtalt.

Dersom graviditetstesten er positiv vil dere få time til ultralydkontroll ca. 7-8 svangerskapsuke. Hvis alt er normalt vil du henvises videre til svangerskapsoppfølging hos fastlege og/eller jordmor. Er graviditetstesten negativ vil dere få tilbud om en ettersamtale innen kort tid, for å oppsummere forsøket, og gi råd og veiledning om videre behandling.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi svarer deg så raskt som mulig.

PasientSky

Vi benytter PasientSky for sikker kommunikasjon og oppfølging av deg som pasient.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no