Skip to main content

Hormonstimulering

Formålet med hormonbehandlingen er å stimulere eggstokkene til å utvikle og modne flere enn egg det ene egget som normalt utvikles i en naturlig menstruasjonssyklus. Det optimale er 5-15 egg. Antallet egg man oppnår varierer fra kvinne til kvinne, avhengig av den enkeltes reaksjon på hormonbehandlingen og eggstokkenes eggreserver.

Ved Fertilitetssenteret benyttes 2 stimuleringsregimer:

1: Hormonstimulering etter nedregulering med GnRH-agonist (Suprecur), såkalt ”lang protokoll” eller ”agonist-behandling”.

Hormonbehandlingen består av to faser: En nedreguleringsfase og en stimuleringsfase:

Nedreguleringsfasen

Ved dette stimuleringsregimet benyttes en nesespray (Suprecur). Dette er et hormonpreparat som reduserer kroppens egen hormonproduksjon. Formålet med dette er å skape optimale betingelser for den påfølgende hormonstimuleringen av eggstokkene. Man starter med Suprecur ca 1 uke før forventet menstruasjon. Suprecur gis som 1 spray (i ett nesebor) 4 ganger daglig. Du må være forberedt på noe bivirkninger under Suprecur-behandlingen i form av moderate hete- og svettetokter, hodepine, tretthet og humørsvingninger. Noen pasienter kan bli plaget med hodepine under behandlingen med Suprecur. Hvis dette er tilfellet, bør man ta vanlige hodepinetabletter, for eksempel Paracet. Dette har ingen innvirkning på behandlingen. Det skal ved behandlingen med Suprecur komme en menstruasjonsblødning omtrent til normal tid. Dersom du ikke har fått menstruasjonen før avtalt kontroll, bes du ta kontakt med oss. Det er en teoretisk mulighet for at du er gravid når du starter behandlingen med Suprecur. Dersom du skulle være gravid, har Suprecur ingen uheldige innvirkninger på svangerskapet. Neste kontroll på Fertilitetssenteret skjer etter vel 2 ukers behandling med Suprecur. Det vil da bli gjort en ultralydundersøkelse for å kontrollere at nedreguleringen med Suprecur har fungert tilfredsstillende. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å fortsette med Suprecur i ytterligere 1-2 uker før resten av behandlingen fortsetter.

Stimuleringsfasen

Når nedreguleringen med Suprecur har virket tilfredsstillende, starter behandlingen for å stimulere eggutviklingen (Bemfola, Gonal-F, Menopur). Disse preparatene har få bivirkninger og gis som injeksjon under huden (i underhudsfettet) på maven med en tynn og kort sprøytespiss. Sprøytene skal settes én gang daglig i tidsrommet mellom kl. 17 og 21; nogenlunde samme tidspunkt hver dag. Instruksjon vil bli gitt. Man fortsetter samtidig med Suprecur, men nå i redusert dose, dvs. 1 spray 3 ganger daglig. Siste Suprecur-spray tas rutinemessig om formiddagen den dagen eggløsningssprøyten (Ovitrelle) settes (se nedenfor). Etter ca 9 dager med injeksjoner gjøres en ny ultralydundersøkelse for å vurdere antall og størrelse på eggposene (folliklene). Det vil som oftest være mulig ved denne kontrollen å avtale når egguttaket skal skje. Hvis eggposene ikke er store nok, fortsetter man med hormonstimuleringen – og det avtales ny ultralydkontroll 1-3 dager senere. Det er store, individuelle forskjeller mht. hvor mange dager man trenger hormonsprøyter. Dersom folliklene ikke utvikler seg som ønsket, kan det være nødvendig å justere dosen med hormoner; i verste fall kan man måtte avbryte behandlingen.

2: Direkte stimulering med tillegg av GnRH-antagonist (Fyremadel), såkalt ”kort regime” eller”antagonist-behandling”.

F.o.m. syklusdag 2, ev. dag 3, gis hormonsprøyter i form av Bemfola, Gonal-F eller Menopur på samme måte som beskrevet over. Den første kontrollen med ultralyd gjøres etter injeksjoner i 4-5 dager. F.o.m. 6. til 7. stimuleringsdag gis det i tillegg injeksjoner av en GnRH-antagonist (Fyremadel). Disse injeksjonene skal settes om morgenen. Hensikten er å forhindre at eggløsningsprosessen starter for tidlig. Siste injeksjon med Fyremadel gis om morgenen den dagen eggløsningssprøyten (Ovitrelle) skal settes. Valg av stimuleringsregime tilpasses den enkelte pasient, og vil bl.a. være avhengig av erfaring fra eventuelt tidligere behandlinger, alder og eggstokkfunksjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi svarer deg så raskt som mulig.

PasientSky

Vi benytter PasientSky for sikker kommunikasjon og oppfølging av deg som pasient.

Pilestredet Park 7, Inngang A, 3. etg. Inngang fra Stensberggt.

T: +47 22 99 28 99
E: post@fertilitetssenteret.nhn.no